Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


27. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
04.10.
František Assiský
spomienka
07:00
✞ František Lačný
18:00
✞ kňaz Jozef Golvoň
Utorok
05.10.
Faustína, reh.
féria
18:00
Za Milana a Janu
18:00
✞ Vierka, Ondrej, Martina Milan
Streda
06.10.
Bruno, kňaz
ľubovoľná spomienka
08:00
✞ Milada Mireková
(v škole)
18:00
✞ Mária, Antónia, Milan a František
Štvrtok
07.10.
Ružencová P. Mária
spomienka
18:00
Poďakovanie za 50 rokov Ľubomíra a za jeho rodinu
18:00
Za ružencové bratstvo sv. Dominika
Piatok
08.10.
Pelagia, muč.
féria
15:00
Za ženícha nevestu

18:30
✞ Ján, Elena, František, Jozef a Ján
Priamy prenos
17:00
✞ Mária Kačmariková

18:30
Na úmysel kňaza
Sobota
09.10.
Ján Leonardi, kňaz
ľubovoľná spomienka
14:00
Za ženícha a nevestu
18:00
Za našich birmovancov
Nedeľa
10.10.
Daniel Comboni, biskup
28. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za rodinu Jána Dulíka

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ Maximilián a syn Maximilián

10:30
✞ František Vernarský
09:15
Poďakovanie za 25 rokov spoločného života Miriam a Milana
 • ADORÁCIE: vo štvrtok po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole do 21:00, v Spišských Tomášovciach do 20:00 hod, v Arnutovciach v stredu do 19:15.
  MODLITBA SV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER: veľmi vás povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca v kostole, prípadne v rodinách. V kostole modlitba bude začínať vždy pol hodiny pred sv. omšou, keď nie je sv. omša, tak podľa zaužívaného zvyku. Poprosíme, aby sa v piatok pred prvou sv. omšou predmodlievali deti a mládež. Pripomíname, že tí, čo sa modlia ruženec v kostole alebo rodine, môžu získať aj úplné odpustky, ak splnia nasledujúce podmienky: 1. stačí štvrtina ruženca, teda päť desiatkov, 2. pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Pozývame na plánovacie stretnutie zástupcov všetkých spoločenstiev v Spišských Tomášovciach (kostolníka, miništrantov, organistov, spevákov, lektorov, ružencového spoločenstva, tých, ktorí sa starajú o výzdobu, modlitby matiek, prípadne iných, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do života filiálky Spišské Tomášovce). Stretnutie sa uskutoční v sobotu 16. 10. o 18:00 hod.
  SV. BIRMOVANIA: Na birmovku môžu ísť všetci od terajších ôsmakov a starší. Prvé stretnutie všetkých birmovancov bude v piatok 8. 10. a začína sv. omšou o 18:30 hod. v Letanovciach aj v Spišských Tomášovciach, v Arnutovciach v sobotu 9. 10 o 18:00 hod.
  ĎAKUJEME. SK: Opäť je možnosť prispieť na činnosť nášho o. z. DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS na stránke ďakujeme.sk. Každý dar sa tu zdvojnásobuje, t. z. koľko vyzbierame, toľko nám prispeje aj organizácia renovabis. Srdečne ďakujeme každému, kto nám prispeje. Chceli by sme za tieto peniaze nakúpiť hudobné nástroje a dorobiť fasádu.
  ZBIERKA PRE KUBU:
   Letanovce: 848,20 €
   Spišské Tomášovce: 530,- €
   Arnutovce -134,20 €
   Spolu: 1512,40 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 26.9.:
   Letanovce: 207,64 €
   Spišské Tomášovce: 200,- €
   Arnutovce: 64,37 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Rodina Podolinská obetovala z krstu 140,- €
    Bohuznámi obetovali na Strelník 20,- €
    Bohuznámi obetovali na Strelník 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 25,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PODLINSKÝ, BENDÍK, KUKRA, FRANKO, MAČAK, LESŇÁK, NOVOTNÝ, NEMČÍK
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MIROSLAV KRÁĽ, JANA KORBOVÁ, PETER LACUŠ, TIBOR HUDÁK, DUŠAN GABČO z ulice Dubovej 321
   ARNUTOVCE –
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Letanovce:
    Rudolf Gorel, syn Rudolfa a Anny rodenej Krempaškej, narodený v Poprade, bývajúci v Poprade a
    Viera Ďuricová, dcéra Jozefa a Heleny rodenej Bidovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (3x)

    Andrej Horanský, syn ✞ Jána a Renáty rodenej Miklasovej, narodený v Levoči, bývajúci v Hrabušiciach a
    Alexandra Jochmanová, dcéra Radovana a Jany rodenej Neupauerovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (3x)

 • Liturgické oznamy (24.10.2021)
  Liturgické oznamy (17.10.2021)
  Liturgické oznamy (10.10.2021)
  Liturgické oznamy (26.09.2021)