Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


26. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
27.09.
Vincent de Paul, kňaz
spomienka
07:00
Za zosnulých z rodiny Dulíkovej
07:00
✞ Helena Baldovská
Utorok
28.09.
Václav, muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za zosnulých z rodiny Polákovej
18:00
Na úmysel kňaza
Streda
29.09.
Michal
sviatok
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)
11:00
Za žiakov a učiteľov
(v škole)

18:00
Poďakovanie za 50 rokov Janky Kunovej a za jej deti
18:00
✞ Janka Frankovičová
(4 roky od úmrtia)
Štvrtok
30.09.
Hieronym, kňaz a uč.C.
spomienka
18:00
✞ František a Mária
(nedožitých 90 rokov)
18:00
✞ Margita Kovaľová
(1. výročie)
Piatok
01.10.
Terézia z Lisieux, panna, uč.C.
spomienka
17:00
Za zdravie a Bp rokov Olejníkovej
Priamy prenos

18:30
✞ Mária Kubičárová
(5 rokov od úmrtia)
18:00
✞ Michal, Štefan, Stanislav a Soňa Pechová
17:00
✞ Michal, Mária a Michal
Sobota
02.10.
Anjeli strážcovia
spomienka
07:00
✞ Ján Martinko, Marián a Kamil Škabla
07:30
✞ Mária Kačmariková
18:00
✞ Martin, Anna a Jozef Valigura
Nedeľa
03.10.
Dionýz Areopagita
27. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zdravie pre Annu

10:30
Za zdravie a Bp pre rodinu Neupauerovú
Priamy prenos
08:00
✞ Jozef, Michal a Zuzana Tripšanská

10:30
Poďakovanie za 60 rokov Tatiany
09:15
Za Boží ľud
 • ADORÁCIA: vo štvrtok po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna
   vo farskom kostole do 21:00
   v Spišských Tomášovciach do 20:00 hod
   v Arnutovciach v stredu do 19:15
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    každý deň pred sv. omšami
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Sviatostná návšteva chorých:
    v piatok dopoludnia
  FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ bude v Letanovciach v sobotu o 6:00 hod. a v Spišských Tomášovciach o 6:45 hod.
  MODLITBA SV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER: veľmi vás povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca v kostole, prípadne v rodinách. V kostole modlitba bude začínať vždy pol hodiny pred sv. omšou, keď nie je sv. omša, tak podľa zaužívaného zvyku. Poprosíme, aby sa v piatok pred prvou sv. omšou predmodlievali deti a mládež. Pripomíname, že tí, čo sa modlia ruženec v kostole alebo rodine, môžu získať aj úplné odpustky, ak splnia nasledujúce podmienky: 1. stačí štvrtina ruženca, teda päť desiatkov, 2. pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
  SVIATOSŤ BIRMOVANIA: Na budúci rok by sa v našej farnosti mala konať birmovka. Na birmovku môžu ísť všetci od terajších ôsmakov a starší. Prvé stretnutie všetkých birmovancov bude v piatok 8.10. a začína sv. omšou
   o 18:30 hod. v Letanovciach aj v Spišských Tomášovciach
   v Arnutovciach v sobotu 9.10 o 18:00 hod.
  ĎAKUJEME.SK: Opäť je možnosť prispieť na činnosť nášho o. z. DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS na stránke ďakujeme.sk. Každý dar sa tu zdvojnásobuje, t. z. koľko vyzbierame, toľko nám prispeje aj organizácia renovabis. Srdečne ďakujeme každému, kto nám prispeje. Chceli by sme za tieto peniaze nakúpiť hudobné nástroje a dorobiť fasádu.
  ZBIERKA PRE KUBU: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu: 26. septembra 2021: vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na dnešnú nedeľu teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
  ZVONČEK z nedele 19.9.:
   Letanovce: 271,95 €
   Spišské Tomášovce: 155,- €
   Arnutovce: 52,75 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu rodina Molčanová obetovala na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 520,- €
    Bohuznámi obetovali na Strelník 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KRAMÁROVÁ, KUBIČÁROVÁ, PODOLINSKÝ, MATZ, KRAMÁR, KNIŽKA, KLADNÁ, KUBIČÁR
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ANNA RUSINAKOVÁ, KATARÍNA SMORADOVÁ, ŠTEFAN BARTOŠ, DUŠAN BARTOŠ, MARGITA PECHOVÁ z ulice Dubovej 320
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Letanovce:
    Rudolf Gorel, syn Rudolfa a Anny rodenej Krempaškej, narodený v Poprade, bývajúci v Poprade a
    Viera Ďuricová, dcéra Jozefa a Heleny rodenej Bidovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)

    Andrej Horanský, syn +Jána a Renáty rodenej Miklasovej, narodený v Levoči, bývajúci v Hrabušiciach a
    Alexandra Jochmanová, dcéra Radovana a Jany rodenej Neupauerovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (24.10.2021)
  Liturgické oznamy (17.10.2021)
  Liturgické oznamy (10.10.2021)
  Liturgické oznamy (03.10.2021)