Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


25. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
20.09.
Kórejskí mučeníci
spomienka
07:00
✞ Anna Šterbáková
(nedožitých 100 rokov)

13:00
✞ Miroslav Pecha
(Pohrebná)
18:00
✞ Mária a Miloš
Utorok
21.09.
Matúš, apošt. a evanj.
sviatok
18:00
Poďakovania za 25 rokov manželstva Milana a Jany
18:00
✞ Mária a Michal Bajtoš
Streda
22.09.
Emerám, biskup a muč.
féria
08:00
✞ Milada Mireková
(v škole)
18:00
✞ Ján a František
Štvrtok
23.09.
Pio z Pietrelciny, reh.
spomienka
18:00
✞ Ján Elizeuš
(20 rokov od úmrtia)
18:00
✞ Eva Šubová
(2 rokov od úmrtia)
Piatok
24.09.
Gerhard Sagredo
féria
17:00
✞ František a Dáša
Priamy prenos
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Sťefana, Vlastu a Braňa Pechu
Sobota
25.09.
Kleofáš
féria
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dezidera Neupauera
15:00
Za ženícha a nevestu
18:00
Za všetkých chorých v našej farnosti
Nedeľa
26.09.
Kozma a Damián, muč.
26. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za Štefana, Justínu a Mariána Slabaša
Priamy prenos
08:00
✞ Jozef Andrášik
(10 rokov od úmrtia)

10:30
✞ Ján, Štefan, Jozef, a Kvetoslava Gabčová
09:15
Poďakovanie za 25 rokov spoločného života Drahoslavy a Františka
 • Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
  Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu: 26. septembra 2021: vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
  ADORÁCIA:
   vo štvrtok po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole do 21:00
   v Spišských Tomášovciach do 20:00 hod
   v Arnutovciach v stredu do 19:15
  SV. BIRMOVANIA: Na budúci rok by sa v našej farnosti mala konať birmovka. Na birmovku môžu ísť všetci od terajších ôsmakov a starší. Prvé stretnutie všetkých birmovancov bude v piatok 8.10. a začína sv. omšou o 18:30 hod. v Letanovciach aj v Spišských Tomášovciach, v Arnutovciach v sobotu 9. 10 o 18:00 hod.
  ĎAKUJEME.SK: Opäť je možnosť prispieť na činnosť nášho o. z. DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS na stránke ďakujeme.sk. Každý dar sa tu zdvojnásobuje, t. z. koľko vyzbierame, toľko nám prispeje aj organizácia renovabis. Srdečne ďakujeme každému, kto nám prispeje. Chceli by sme za tieto peniaze nakúpiť hudobné nástroje a dorobiť fasádu.
  ZVONČEK z nedele 12.9.:
   Letanovce: 286,40 €
   Spišské Tomášovce: 170,- €
   Arnutovce: 48,25 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu rodina Zaliberová obetovala na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ČERNÁ, SARŇAK, ŠEFČÍK, FABRY, KRAMÁR, RUSNÁK, KACVINSKÝ, MARKO
      V sobotu ráno o 7:30
     SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
      SLAVOMÍRA GÁNOVSKÁ, ONDREJ PAĽUCH, CYRIL MELEGA, JÁN KIŠŠ, ĽUDOVÍT PECHA z Ulice Dubovej 319
     ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Spišské Tomášovce:
    Dušan Pacák, syn Dušana a Marcely rodenej Andorovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Nálepkove a
    Marcela Kubičárová, dcéra Ľubomíra a Marcely rodenej Oravcovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)
   Letanovce:
    Rudolf Gorel, syn Rudolfa a Anny rodenej Krempaškej, narodený v Poprade, bývajúci v Poprade a
    Viera Ďuricová, dcéra Jozefa a Heleny rodenej Bidovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (1x)

    Andrej Horanský, syn +Jána a Renáty rodenej Miklasovej, narodený v Levoči, bývajúci v Hrabušiciach a
    Alexandra Jochmanová, dcéra Radovana a Jany rodenej Neupauerovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (1x)
  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MICHALA bude v Spišských Tomášovciach v nedeľu o 10:30. pozvaným hosťom je páter Artúr zo Smižian. Sv. spoveď pred odpustom bude v utorok od 16:00 do sv. omše.

 • Liturgické oznamy (24.10.2021)
  Liturgické oznamy (17.10.2021)
  Liturgické oznamy (10.10.2021)
  Liturgické oznamy (03.10.2021)
  Liturgické oznamy (26.09.2021)