Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


14. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
05.07.
Cyril a Metod, slov.vierozvestci
slávnosť
08:00
✞ Emília a Michal Antolík
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za 60 rokov manželstva

10:30
Na úmysel kňaza
09:15
✞ Ján a Stanislav Sedláčko
Utorok
06.07.
Mária Goretti, panna a muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Jozef a Ladislav
18:00
✞ Milan Hano
Streda
07.07.
Anton Mária Zaccaria, kňaz
ľubovoľná spomienka
07:00
Za členov deviatnika – Vyšný koniec
18:00
✞ Helena Baldovská
Štvrtok
08.07.
Kilián, biskup a muč.
féria
18:00
✞ Agnesa Petrovičová
18:00
✞ Milan a Margita
Piatok
09.07.
Augustín Zhao Rong a spol., muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Jozef Hamráček
18:00
Za ✞ z rodiny Kostelníkovej a za zaťov
Sobota
10.07.
Amália, reh.
féria
07:00
Za Božie požehnanie pre vnučku (20 rokov) a za jej rodičov
14:00
Za ženícha a nevestu
(sobášna)
Nedeľa
11.07.
Benedikt, opát
15. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Agnesu, Jozefa a Máriu

10:30
Za zdravie pre Máriu
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Rudolf Pecha, Vojtech Balog, Mária Pechová
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Solárovú
 • Opatrenia: verejných bohoslužieb sa u nás môže zúčastniť 50% kapacity kostola.
  ZVONČEK z nedele 27.6.:
   Letanovce: 218,45 €
   Spišské Tomášovce: 150,- €
   Arnutovce: 48,23 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstín rod. Olejníková obetovala 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €, na faru 50,- € a na hostie 10,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstín rod. Paľuchová obetovala 100,- €
    Bohuznáma rodina obetovala na faru 300,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- € a na kostol 50,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    OVČIARIK, HRICKOVÁ, PETREK, ŠILON, MURÍN, GABRIŠ, SLABAŠ, PODOLINSKÝ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstvu chcú prijať:
   Letanovce:
    Lukáš Láclav, syn Jozefa a Márie rodenej Bučkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch a
    Zuzana Bajtošová, dcéra Pavla a Renáty rodenej Kunovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)
   Spišské Tomášovce:
    Timotej Černický, syn Jozefa a Márie rodenej Sedlákovej, narodený v Poprade, bývajúci v Spišskom Štiavniku a
    Nikola Omastová, dcéra Waltera a Eriky rodenej Kinikovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)

    Dávid Gábor, syn Stanislava a Margity rodenej Mižigárovej, narodený v Poprade, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Katarína Pechová, dcéra Jaroslava a Boženy rodenej Čonkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

    Erik Petruška, syn Jána a Márie rodenej Paločkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Korytnom a
    Simona Špinerová, dcéra Rastislava a Márie rodenej Hojnošovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

    Ondrej Paľuch, syn Ondreja a Márie rodenej Kešeľákovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Ing. Martina Knausová, dcéra Petra a Evy rodenej Krokusovej, narodená v Levoči, bývajúca v Jamníku. (1x)

 • Liturgické oznamy (25.07.2021)
  Liturgické oznamy (18.07.2021)
  Liturgické oznamy (11.07.2021)
  Liturgické oznamy (27.06.2021)