Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


13. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
28.06.
Irenej, biskup a muč.
spomienka
07:00
✞ Jozef a Irena
18:00
Za zdravie pre Miroslava Bendíka
Utorok
29.06.
Peter a Pavol
slávnosť, prikázaný sviatok
08:30
Poďakovanie na konci roka
(v škole)

18:00
Za Boží ľud
09:00
Poďakovanie na konci roka
(v škole)

18:00
Za rodinu Kleinovú
17:00
Na úmysel kňaza
Streda
30.06.
Prví mučeníci Cirkvi v Ríme
ľubovoľná spomienka
07:00
Za členov deviatnika – Ulica Slobody
18:00
✞ Stanislav, Jozef a Mária Solárová
Štvrtok
01.07.
Oliver
féria
18:00
Za Cyrila Petroviča
18:00
✞ Pavlína a Karol Zanovit
Piatok
02.07.
Návšteva P. Márie
sviatok
17:00
✞ Peter a Ján Podolinský
Priamy prenos
18:00
✞ Viera a František Frankovič
17:00
✞ Anna, Ján, Mária, Jozef a Milan
Sobota
03.07.
Tomáš, apoštol
sviatok
18:00
✞ Elena Šarišská
14:00
Za ženícha a nevestu
(sobášna)
Nedeľa
04.07.
Alžbeta Portugalská
14. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
Poďakovanie za 100 rokov Kataríny Neupauerovej
Priamy prenos
08:00
Anna, Ondrej Plačko a Martin

10:30
✞ Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján Gabčo
09:15
✞ Mária Lipajová
 • Veriaci, ktorí na sviatok sv. Petra a Pavla používa nábožné predmety (ruženec, škapuliar, krížik) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Taktiž veriaci, ktorý navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a pomodlí sa tam Verím v Boha a Otče náš.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  ZVONČEK z nedele 20.6.:
   Letanovce: 304,17 €
   Spišské Tomášovce: 180,- €
   Arnutovce: 56,46 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Michala Dlugoša obetovala rodina na kostol 50,- € ✞ 20,- € za zvonenie
    Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na faru 140,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 100,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PODOLINSKÝ, KUBIČAROVÁ, PAVLANSKÝ, CEBUĽA, TOPORCER, BARTOŠ, TOPORCER, BONK
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    FRANTIŠKA VALOVIČOVÁ, MÁRIA KUKUROVÁ, ĽUDMILA MICHNOVÁ, IVETA KUBALOVÁ, MIROSLAV PECHA z Ul. Kostolnej 303
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstvu chcú prijať:
   Letanovce:
    Lukáš Láclav, syn Jozefa a Márie rodenej Bučkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch a
    Zuzana Bajtošová, dcéra Pavla a Renáty rodenej Kunovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (1x)

    Spišské Tomášovce:
     Timotej Černický, syn Jozefa a Márie rodenej Sedlákovej, narodený v Poprade, bývajúci v Spišskom Štiavniku a
     Nikola Omastová, dcéra Waltera a Eriky rodenej Kinikovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

     Dávid Gábor, syn Stanislava a Margity rodenej Mižigárovej, narodený v Poprade, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
     Katarína Pechová, dcéra Jaroslava a Boženy rodenej Čonkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (25.07.2021)
  Liturgické oznamy (18.07.2021)
  Liturgické oznamy (11.07.2021)
  Liturgické oznamy (04.07.2021)