Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


12. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
21.06.
Alojz z Gonzagy, reh.
spomienka
07:00
Za členov deviatnika – Vyšný koniec
18:00
Poďakovanie za 18 rokov Matúša
Utorok
22.06.
Pavlín z Noly
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Štefan Zalibera
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Grmanovú
Streda
23.06.
Jozef Cafasso, kňaz
féria
08:00
Za našich žiakov a učiteľov
(v škole)
18:00
✞ Stanislav, Apolónia a Mária Gálová
Štvrtok
24.06.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
slávnosť
18:00
✞ Ján Kroščen
(1. výročie)
18:00
Poďakovanie za 20 rokov Tomáša Vikiszalyho
17:00
Za ružu Anny Pagáčovej
Piatok
25.06.
Viliam, opát
féria
17:00
Poďakovanie za 20 rokov od večných sľubov a za Božie požehnanie pre s. M. Michaelu
Priamy prenos
18:00
Za Božie požehnanie pre Tomáša, Máriu a Dadu
Sobota
26.06.
Ján a Pavol, muč.
féria
18:00
✞ Kamil a Marián Škabla, Ján Martinko
14:00
Za ženícha a nevestu
(sobášna)
Nedeľa
27.06.
Cyril Alexandrijský, biskup, uč.C.
13. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Jozef a Ladislav

10:30
Za rodinu Šubovú
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Žofia, Tibor, Štefan, Mária a Koloman Pecha
09:15
Za rodinu Bendíkovú, Greššovú a Bučákovú
 • ZVONČEK z nedele 13.6.:
   Letanovce: 265,- €
   Spišské Tomášovce: --,- €
   Arnutovce: 37,69 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu sa koná ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    TOPORCEROVÁ, PETREK, NEMČÍK, KAVULIČOVÁ, ŠVEC, SLAMENÁ, URBAN, OLEJNÍKOVÁ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    VALTER OMASTA, ĽUBOŠ BARTOŠ, PETER BARTOŠ, MÁRIA BAŠISTOVÁ, IVETA PECHOVÁ z Ul. Dubovej 310
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstvu chcú prijať:
   Spišské Tomášovce:
    Jaroslav Novysedlák, syn Jána a Jarmily rodenej Klingovej, narodený v Levoči, bývajúci v Hrabušiciach a
    Timea Omastová, dcéra Waltera a Eriky rodenej Kinikovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)

    Timotej Černický, syn Jozefa a Márie rodenej Sedlákovej, narodený v Poprade, bývajúci v Spišskom Štiavniku a
    Nikola Omastová, dcéra Waltera a Eriky rodenej Kinikovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (25.07.2021)
  Liturgické oznamy (18.07.2021)
  Liturgické oznamy (11.07.2021)
  Liturgické oznamy (04.07.2021)
  Liturgické oznamy (27.06.2021)