Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


10. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
07.06.
Róbert, opát
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Rusinovú
Utorok
08.06.
Medard, biskup
féria
18:00
✞ Štefan Zalibera
17:00
✞ Miroslav, Stanislav, Peter a Ján Gabčo
Streda
09.06.
Efrém, diakon, uč.C.
ľubovoľná spomienka
07:00
Za členov deviatnika - ul. Slobody
18:00
✞ Milan Pecha
Štvrtok
10.06.
Diana, panna
féria
18:00
Za Boží ľud
Piatok
11.06.
Barnabáš, apoštol
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
17:00
Poďakovanie za 50 rokov Maroša
Priamy prenos
18:00
Za členov bratstva BSJ
17:00
✞ Helena Baldovská
Sobota
12.06.
Gašpar Bertoni, kňaz
Nepoškvrneného Srdca P. Márie
18:00
Na úmysel kňaza
17:00
✞ Eva Dlugošová
Nedeľa
13.06.
Anton Paduánsky, kňaz, uč.C.
11. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 70 rokov Anny

10:30
Poďakovanie za dožitých 70 rokov Janky a Vladimíra
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za 50 rokov manželstva

10:30
Na úmysel kňaza
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a jej dcéru Stejsi
 • Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu..., môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na sviatok najsvätejšieho Srdca Ježišovho je tiež SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA POSVÄTENIE KŇAZOV, preto pamätajte v tento deň na kňazov a obetujme za nich modlitby alebo pôst.
  Zvonček z nedele 30.5.:
   Letanovce: 146,02 €
   Spišské Tomášovce: 140,- €
  Arnutovce: 52,85 €
   Pán Boh zaplať!
  Dobrodinci:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100 €
   Arnutovce:
    Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 290,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 50 €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   Letanovce:
    Bendik, Mistrík, Mušuta, Ojejnik, Šmelko, Slebodník, Hric, Hanzely
    V sobotu ráno o 7:30
   Spišské Tomášovce:
    Cecília Povecová, Jozef Kostelník, Eva Gondová, Justína Sekelská, Jaroslav Pecha z ul. Dubovej 307
   Arnutovce:

 • Liturgické oznamy (25.07.2021)
  Liturgické oznamy (18.07.2021)
  Liturgické oznamy (11.07.2021)
  Liturgické oznamy (04.07.2021)
  Liturgické oznamy (27.06.2021)