Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
31.05.
Petronela, muč.
féria
07:00
Za obrátenie Tajany
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kukurovú a Frankovičovú
Utorok
01.06.
Justín, muč.
spomienka
18:00
✞ Mária, Štefana a Martin
18:00
✞ Marta Cvengrošová
Streda
02.06.
Marcelín a Peter, muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Justína a Jozef
18:00
Za rodinu Mederyovú, Adlerovú a Bonkovú
Štvrtok
03.06.
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
(slávnosť, prikázaný sviatok)
08:00
✞ Ján Kubičár
(7 rokov od úmrtia)
Priamy prenos

18:00
Za Boží ľud
Priamy prenos
07:00
✞ Ľudovít Vrana

18:30
✞ Emil Gabčo a Verona
17:00
✞ František Lacko
Piatok
04.06.
Kvirín, biskup a muč.
féria
17:00
✞ Milan, Jozef a Božena
Priamy prenos
18:00
✞ Alexander Gabčo, Katarína, Ján Pecha, Štefan a Katarína
17:00
✞ Katarína, Michal, Mária a Jozef
Sobota
05.06.
Bonifác, bisk. a muč.
spomienka
18:00
Na úmysel kňaza
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu, Marcelu a Elenu Gabčovú
Nedeľa
06.06.
Norbert, biskup
10. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Ján Kubičár
(30 rokov od úmrtia)

10:30
Za ✞Milana Kostelníka (nedožitých 70 rokov) a za Mareka, Emku a Mareka
Priamy prenos
08:00
Na úmysel kňaza

10:30
Za Evu Pechovú, Jána Petrášeka, Štefana a Gejzu Pechu
09:15
✞ Anna, Michal, Anna a Karol
 • Veriaci, ktorý sa na sviatok Kristovho tela a krvi zúčastní na recitovaní, resp. speve hymnu Tantum ergo: Ctíme túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V prípade dobrého počasia sa budú konať aj procesie k oltárikom, prosíme vás, aby ste ich pripravili a tiež pozývame prvoprijímajúce deti, aby išli do sprievodu s kvetmi.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    Vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    V piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    V utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Arnutovce:
    V stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Okrem toho vždy, keď to bude možné pol hodiny pred sv. omšou.
   Sviatostná návšteva chorých bude v piatok dopoludnia.
  Hygienické opatrenia: od pondelka sme oranžovým okresom, a teda môže byť na bohoslužbách prítomných 25% počtu kapacity kostola, čo znamená: Letanovce: 100 ľudí, Spišské Tomášovce: 40 ľudí, Arnutovce: 40 ľudí. Sedieť sa bude šachovnicovo.
  ZVONČEK z nedele 23.5.:
   Letanovce: 136,76 €
   Spišské Tomášovce: 165,- €
   Arnutovce: 47,78 €
   Pán Boh zaplať!
   DOBRODINCI:
    Letanovce:
     Z krstín rodina Bodyová obetovala na kostol 40,- €
     Z pohrebu ✞ Petra Olejníka obetovala rodina na kostol 100,- € ✞ 10,- € za zvonenie
     Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Spišské Tomášovce:
     Z krstín rodina Urbanová obetovala na kostol 100,- €
     Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
     Bohuznáma na faru 50,- €
    Arnutovce:
     Z krstín rodina Adlerová obetovala na kostol 55,- €
     Bohuznáma obetovala na Strelník 10,- €
    Pán Boh zaplať!
  VÝDAVKY: Projekt sanácie kostola a nových chodníkov: 2 760,- €, nové pletivo na záhrade a seník: cca 900,- €, bezkontaktné dezinfekčné dávkovače so stojanmi: 517,14 €, revízie plynových kotlov: 407,80 €.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    DLUGOŠOVÁ, KUBIČAR, OLEJNÍKOVÁ, VRONČ, LESŇAK, JANČIGA, ŠEFČÍK, GARNEK
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JOZEF SABADIN, TERÉZIA VALENČÍKOVÁ, JOZEF KAČMÁRIK, MÁRIA URBANOVÁ, JÁN PECHA z Ulice Dubovej
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (20.06.2021)
  Liturgické oznamy (13.06.2021)
  Liturgické oznamy (06.06.2021)
  Liturgické oznamy (23.05.2021)