Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
24.05.
P.Mária, Pomocnica kresťanov
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukréciu
17:00
✞ Štefan Pecha
Utorok
25.05.
Béda Ctihodný, kňaz, uč.C.
ľubovoľná spomienka
14:00
✞ Peter Olejník
(Pohrebná)

18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku (18 rokov) a syna (40 rokov)
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou
Streda
26.05.
Filip Neri, kňaz
spomienka
07:00
✞ Anton Vorčák
18:00
✞ Elena Šarišská
Štvrtok
27.05.
Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Štefan Zalibera
17:00
Za zdravie pre rodinu Urdovú
Piatok
28.05.
Viliam, mních
féria
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Melániu a Janku (50 rokov)
18:00
✞ Marta Magdaléna Géciová
Sobota
29.05.
Maximín, biskup
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru a jej dieťa
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie Anny a Petra
17:00
✞ Michal, Mária a Michal
Nedeľa
30.05.
Félix I., pápež
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
07:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu a jej deti

09:00
✞ Michal, Janka a Michal
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za prvoprijímajúce deti
10:30
Za prvoprijímajúce deti
 • Sviatosť zmierenia pred prvým sv. prijímaním budeme vysluhovať pred sv. omšami. Okrem toho budeme spovedať prvoprijímajúce deti a ich rodičov v sobotu v Spišských Tomášovciach od 8:00 do 9:30 a v Arnutovciach od 9:30 do 10:30.
  Na slávnosť prvého sv. prijímania môžu byť v kostole v Spišských Tomášovciach len deti a rodičia a v Arnutovciach aj krstní rodičia!!!
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v pondelok a piatok o 18:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu o 18:00 hod.
  ZVONČEK z nedele 16.5.:
   Letanovce: 148,89 €
   Spišské Tomášovce: 75,- €
   Arnutovce: 36,20 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 476,80 €
   Spišské Tomášovce: 210,- €
   Arnutovce: 45,20 €
   Priamo na účet: 90,- €
   Spolu: 758,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstín rodina Dupaľová obetovala na kostol 100,- €
    Z pohrebu ✞ Emílie Antolíkovej obetovala rodina na kostol 200,- €
   Pán Boh zaplať!
  Srdečne ďakujeme ženám, ktoré boli upratovať na fare a tiež pani Podolinskej s manželom za krásne kvety na fare.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠARIŠSKÝ, URBAN, OLEJNÍK, ZEMANOVÁ, KACVISNKÝ MARTINKO, VIDÍŠ, LONGA
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   ARNUTOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

 • Liturgické oznamy (20.06.2021)
  Liturgické oznamy (13.06.2021)
  Liturgické oznamy (06.06.2021)
  Liturgické oznamy (30.05.2021)