Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


7. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
17.05.
Paschal Baylonský, reh.
féria
07:00
Za zdravie pre Máriu
18:00
✞ Helena Baldovská
Utorok
18.05.
Ján I., pápež
ľubovoľná spomienka
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána a Margity
18:00
✞ Ervín a Roman Gabčo, Anna a Štefan Gabčo
Streda
19.05.
Celestín V., pápež
féria
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)

18:00
✞ Ján, Terézia, Ján
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Adama a Evu Bijacovskú
Štvrtok
20.05.
Bernardín Sienský, kňaz
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Mária Marušinská
(z ruže)
18:00
✞ Ladislav Bendík
(1. výročie)
Piatok
21.05.
Sv. mexickí mučeníci
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Jozef Hatala
(nedožitých 100 rokov)
Priamy prenos
18:00
Za rodinu Petra a Martiny
Sobota
22.05.
Rita, reh.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za rodinu Snopkovú
18:00
Za zdravie pre Henricha
17:00
Na úmysel kňaza
Nedeľa
23.05.
Dezider, bisk., muč.
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
08:00
Za Boží ľud

10:30
Poďakovanie za 70 rokov Annny
Priamy prenos
08:00
Na úmysel kňaza

10:30
✞ Ján, Jozef a Valéria
09:15
Za ružu Eleny Pacigovej
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  Okrem májovej pobožnosti sa na začiatku sv. omší modlíme aj novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 21.5. o 18:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 19.5. o 18:00 hod.
  Stretnutie členov HRF z Letanoviec bude v sobotu o 19:00 hod.
  ZVONČEK z nedele 9.5.:
   Letanovce: 135,96 €
   Spišské Tomášovce: 155,- €
   Arnutovce: 28,50 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Novomanželia Chovancoví obetovali na kostol 200,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na farské potreby 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KUBIČÁR, KOVÁCS, SLAVKOVSKÝ, KUBIČÁR, ŠAVEL, PUKĽUŠOVÁ, MAJERČÁK, BENDÍK
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    KATARÍNA BENDÍKOVÁ, JOZEF BENDÍK, STANISLAV BARTOŠ, MICHAL BOGUSKÝ, DUŠAN GABČO ZO SMREKOVEJ 304
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (20.06.2021)
  Liturgické oznamy (13.06.2021)
  Liturgické oznamy (06.06.2021)
  Liturgické oznamy (30.05.2021)
  Liturgické oznamy (23.05.2021)