Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


6. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
10.05.
Ján z Avily
féria
07:00
✞ Janka Bonková
(nedožitých 101 rokov)
18:00
✞ Helena Baldovská
Utorok
11.05.
Vasiľ Hopko, biskup
féria
18:00
Poďakovanie za 25 rokov spoloč. života manželov Gabrišových
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Kačmarikových
Streda
12.05.
Nerej a Achilej, muč.
ľubovoľná spomienka
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)

18:00
✞ Štefan Zalibera (nedožitých 85 rokov)
18:00
✞ Emil Hrubizna (nedožitých 80 rokov)
Štvrtok
13.05.
P. Mária Fatimská
Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)
07:00
✞ Mária Marušinská

18:00
✞ Pavol a Justína
Priamy prenos
07:00
Za Boží ľud

18:00
✞ Eva Šubová
17:00
✞ Božena a Ján Rusin
Piatok
14.05.
Matej, apoštol
sviatok
17:00
✞ pani Bajtošová
Priamy prenos
18:00
✞ Anna a Jozef Pjontek
Sobota
15.05.
Žofia, muč.
féria
18:00
✞ František Lačný
18:00
✞ Ľudovít Vrana (nedožitých 85 rokov)
17:00
Na úmysel kňaza
Nedeľa
16.05.
Ján Nepomucký, kňaz, muč.
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Martin, Michal, Margita a Helena

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Karolínu
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Silvia Oravcová
09:15
✞ Mária a Ján Bendík
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba za úrodu.
  Dnešnú nedeľu slávime Deň matiek.
  Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 14.5. o 18:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 12.5. o 18:00 hod.
  Ponúkame vám nové číslo časopisu Milujte sa. Cena je 1,50 €.
  ZVONČEK z nedele 2.5.:
   Letanovce: 180,25 €
   Spišské Tomášovce: 170,- €
   Arnutovce: 22,- €
   Pán Boh zaplať!
  ZIERKA NA SEMINÁR:
   Letanovce: 751,- €
   Spišské Tomášovce: 110,- €
   Arnutovce: 66,10 €
   Spolu 927,10 €
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstín rodenej Petríková obetovala na faru 100,- € a na kostol 50,- €
   Príspevok priamo na účet farnosti za mesiac apríl: 468,- €
   Príspevok na účet pre faru v Spišských Tomášovciach: 220,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu sa koná ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŽOLDAK, TEKÁČ, NEUPAUER, MAJCHER, LONGA, MAJERČÁK, LAPŠANSKÝ, NOVOTNÝ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MÁRIA ŠAŠOVÁ, LUDMILA DUBŇANSKÁ, ZUZANA KACVINSKÁ, IVETA KUBIČÁROVÁ, MIROSLAV PECHA Z KOSTOLNEJ 303
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (20.06.2021)
  Liturgické oznamy (13.06.2021)
  Liturgické oznamy (06.06.2021)
  Liturgické oznamy (30.05.2021)
  Liturgické oznamy (23.05.2021)