Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
03.05.
Filip
sviatok
07:00
✞ Pavol a Justína
18:00
Za rodinu Hrubiznovú a Piskovú
Utorok
04.05.
Florián, muč.
féria
18:00
✞ Mária Marušinská
18:00
Za Irenu Pechovú (60r.) a za Emíliu (82 rokov)
Streda
05.05.
Gotthard, biskup
féria
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)

18:00
✞ pani Bajtošová
18:00
Za rodinu Šoltísovú a Pekaríkovú
Štvrtok
06.05.
Eadbert, biskup
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána a Margity
18:00
Poďakovanie za 70 rokov Anny a za zdravie pre Štefana
Piatok
07.05.
Rosa Venerini
féria
17:00
✞ Ján, Terézia a Ján
Priamy prenos
18:00
Za Evu a Katarínu
Sobota
08.05.
Ulrika, panna
féria
15:00
Za ženícha a nevestu

18:00
✞ Peter (nedožitých 60 rokov)
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu
17:00
✞ Elena Šarišská
Nedeľa
09.05.
Beátus, kňaz a pustovník
6. Veľkonočná nedeľa
08:00
Za rodinu Bartošovú, Bajtošovú a Grečkovú

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ Anna Pjonteková

10:30
Na úmysel kňaza
09:15
Na úmysel kňaza
 • SV. OMŠE: OPATRENIA: V kostole na bohoslužbe môže byť 1 osoba na 15m2. Každý nech si pri vstupe do kostola zoberie kartičku, aby sme vedeli, koľko osôb je v kostole. Kartičku budú vzadu pri hlavnom vchode. Do našich kostolov sa pri spomínanom opatrení zmestí nasledujúci počet osôb: Letanovce: 50 osôb, Spišské Tomášovce: 15 osôb, Arnutovce: 15 osôb, okrem povinnej asistencie (kostolník, kantor, miništrant) . Preto vás prosíme zvlášť na filiálkach, aby ste si na sv. omšu vybrali jeden deň v týždni, nemusí to byť nedeľa. Treba si sadať v takých rozostupoch, aby približne vychádzalo 15m2 na 1 osobu. Po sv. omšiach budeme vonku rozdávať sv. prijímanie.
  V mesiaci máj na začiatku sv. omší bude bývať májová pobožnosť.
  Na budúcu nedeľu slávime Deň matiek.
  Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv.omše (2 kňazi)
   Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
  Stretnutie HRF sa uskutoční vo štvrtok o 19:00 hod. Prosím členov HRF (zvlášť zo Sp. Tomášoviec), aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 7.5. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 5.5. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
  Ponúkame vám nové číslo časopisu Milujte sa. Cena je 1, 50,- €.
  ZVONČEK z nedele 25.4.:
   Letanovce: 179,58 €
   Spišské Tomášovce: 50,- €
   Arnutovce: 66,10 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 40,- € a na Strelník 10,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Evy Dlugošovej obetovala rodina na kostol 50,- € a za zvonenie 20,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    BAJTOŠ, POLJAK, ENGEL, ORAVEC, MARUŠINSKÝ, NEUPAUER, GARNEK, PODOLINSKÝ
    V sobotu O 7:30
   ARNUTOVCE:
    ANNA PAGÁČOVÁ A ALŽBETA FIFLÍKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Martin Chovanec, syn ✞ Milana a Márie rodenej Šusterovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a
   Mária Peklanská, dcéra +Františka Peklanského a Jolany rodenej Kubičárovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (3x)

 • Liturgické oznamy (20.06.2021)
  Liturgické oznamy (13.06.2021)
  Liturgické oznamy (06.06.2021)
  Liturgické oznamy (30.05.2021)
  Liturgické oznamy (23.05.2021)