Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
26.04.
Klétus
féria
07:00
Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Štefana
14:00
✞ Eva Dlugošová
(pohrebná)

18:00
✞ Elena Šarišská
Utorok
27.04.
Simeon, biskup
féria
18:00
✞ Ladislav Brandobur
(nedožitých 59 rokov)
18:00
Za ✞ z rodiny Gerčákovej
Streda
28.04.
Peter Chanel, kňaz,muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Jozef a Irena
18:00
✞ Helena a Štefan Vall
Štvrtok
29.04.
Katarína Sienská, panna, uč.C.
sviatok
18:00
Za ✞ z rodiny Marušinskej: Agnesa, Michal, Mária, František a Mária
18:00
Poďakovanie za 55 rokov spoloč. života manželov Oravcových
Piatok
30.04.
Pius V., pápež
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Tibor Olejník
Priamy prenos
18:00
✞ Lena Pjonteková
Sobota
01.05.
Jozef, robotník
ľubovoľná spomienka
18:00
Za ✞ z rodiny Švirlochovej: Anton, Mária a Ján
18:00
✞ Margita a Jozef Kovaľ
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Šoltísovú
Nedeľa
02.05.
Atanáz, biskup,uč.C.
5. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Margita, Veronika, Jozef Šefčík, Ľudmila a Jozef Nemčík

10:30
✞ Terézia, Ján a Jozef Jurčo
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Jozef, Ondrej, František a Apolónia
09:15
Na úmysel kňaza
 • SV. OMŠE: OPATRENIA: V kostole na bohoslužbe môže byť 1 osoba na 15m2. Každý nech si pri vstupe do kostola zoberie kartičku, aby sme vedeli, koľko osôb je v kostole. Kartičku budú vzadu pri hlavnom vchode. Do našich kostolov sa pri spomínanom opatrení zmestí nasledujúci počet osôb: Letanovce: 50 osôb, Spišské Tomášovce: 15 osôb, Arnutovce: 15 osôb, okrem povinnej asistencie (kostolník, kantor, miništrant) . Preto vás prosíme zvlášť na filiálkach, aby ste si na sv. omšu vybrali jeden deň v týždni, nemusí to byť nedeľa. Treba si sadať v takých rozostupoch, aby približne vychádzalo 15m2 na 1 osobu. Po sv. omšiach budeme vonku rozdávať sv. prijímanie.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Spišských Tomášoviec bude v piatok 30.4. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 28.4. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na bezkontaktné dávkovače dezinfekcie 200,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 70,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- € a na Lačho pastiris 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu je ZBIERKA NA SEMINÁR.
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Martin Chovanec, syn ✞ Milana a Márie rodenej Šusterovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a
   Mária Peklanská, dcéra ✞ Františka Peklanského a Jolany rodenej Kubičárovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (09.05.2021)
  Liturgické oznamy (02.05.2021)
  Liturgické oznamy (18.04.2021)
  Liturgické oznamy (11.04.2021)