Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
19.04.
Lev IX., pápež
féria
07:00
Za uzdravenie pre Gabrielu
18:00
✞ Mária a Jozef Horváth
Utorok
20.04.
Teodor, pustovník
féria
18:00
✞ Mária Dvorčáková
17:00
Za zdravie a dary D. S. pre rodinu Jakubjakovú a Batunovú
Streda
21.04.
Anzelm, biskup, uč.Cirkvi
ľubovoľná spomienka
07:00
Za Máriu, Petra a Pavla
18:00
✞ Jozefína a Štefan Sedláčko
Štvrtok
22.04.
Soter
féria
18:00
Za rodinu Podolinskú
18:00
✞ Milan Oravec, Martin a Ondrej
Piatok
23.04.
Vojtech, bisk., muč.
spomienka
17:00
✞ Ján Šmelko, Mária a Jozef Rerko
Priamy prenos
18:00
Za ✞ z rodiny Kolcúnovej
Sobota
24.04.
Juraj, muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za rodinu Švirlochovú a Šulovú
18:00
Za Božie požehnanie pre rodinu Bartošovú
17:00
✞ Helena Baldovská
Nedeľa
25.04.
Marek, evanjelista
4. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Mária Marušinská

10:30
Poďakovanie za 50 rokov Slavomíra
Priamy prenos
08:00
Na úmysel kňaza

10:30
✞ Jozef Pjontek
09:15
✞ Anna a Jozef Knurovský
 • Tento týždeň sa modlíme za duchovné povolania, keďže budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. Pamätajme preto na tento úmysel vo svojich modlitbách. Kto sa zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a rehoľné povolania, môže získať aj úplné odpustky. Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania.
  SV. OMŠE: OPATRENIA: V kostole na bohoslužbe môže byť 1 osoba na 15m2. Každý nech si pri vstupe do kostola zoberie kartičku, aby sme vedeli, koľko osôb je v kostole. Kartičku budú vzadu pri hlavnom vchode. Do našich kostolov sa pri spomínanom opatrení zmestí nasledujúci počet osôb: Letanovce: 50 osôb, Spišské Tomášovce: 15 osôb, Arnutovce: 15 osôb, okrem povinnej asistencie (kostolník, kantor, miništrant) . Preto vás prosíme zvlášť na filiálkach, aby ste si na sv. omšu vybrali jeden deň v týždni, nemusí to byť nedeľa. Treba si sadať v takých rozostupoch, aby približne vychádzalo 15m2 na 1 osobu. Po sv. omšiach budeme vonku rozdávať sv. prijímanie.
  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 23. 4. o 18:00 hod. a začne sa sv. omšou. Prvé stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 21. 4. o 18:00 hod. a tiež sa začne sv. omšou.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu +Františka Lačného obetovala rodina na kostol 200,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu Petra Gabča obetovala rodina na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA SEMINÁR.
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Martin Chovanec, syn ✞ Milana a Márie rodenej Šusterovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Kluknave a
   Mária Peklanská, dcéra ✞ Františka Peklanského a Jolany rodenej Kubičárovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (09.05.2021)
  Liturgické oznamy (02.05.2021)
  Liturgické oznamy (25.04.2021)
  Liturgické oznamy (11.04.2021)