Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
05.04.
Vincent Ferrer, kňaz
Veľkonočný pondelok
09:30
Poďakovanie za 75 rokov života a za rodinu
Priamy prenos
 
Za rodinu Šmelkovú
Utorok
06.04.
Viliam, opát
Veľkonočný utorok
18:00
Poďakovanie za 80 rokov Márie
Streda
07.04.
Ján de la Salle, kňaz
Veľkonočná streda
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukréciu
 
✞ František, Helena, Michal, Pavol a Mária
Štvrtok
08.04.
Dionýz, biskup
Veľkonočný štvrtok
18:00
Poďakovanie za 50 rokov Márie a za jej rodinu
 
Za zdravie Veroniky (30 rokov), za rodičov a ✞ Jozefa Bendíka
Piatok
09.04.
Demeter, muč.
Veľkonočný piatok
17:00
✞ Jakub, Mária a Jozef
Priamy prenos
 
✞ kňazi: Jozef Golvoň a Jozef Soldiga
Sobota
10.04.
Magdaléna z Canossy, reh.
Veľkonočná sobota
07:00
✞ Štefan Kažmír
(15 rokov od úmrtia)
 
✞ Elena Bartošová a
✞ Milan Bartoš
Nedeľa
11.04.
Stanislav, biskup a muč.
2. Veľkonočná nedeľa
09:30
✞ Ján, Peter, Ján, Marcel a Mária
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • FARSKÝ KOSTOL BUDE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
  NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: Na budúcu nedeľu sa pred sv. omšou pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.
  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: je naplánované na 30. máj a to v Spišských Tomášovciach aj Arnutovciach. Tento termín zatiaľ platí. Hneď, ako to bude možné, uskutoční sa stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí a začne sa príprava detí na prvé sv. prijímanie (pravidelné stretnutia raz týždenne) a to tak v Arnutovciach ako aj v Spišských Tomášovciach.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme aj naďalej vysluhovať súkromne, treba si termín dohodnúť telefonicky.
  ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM: vyzbieralo sa 655,- €. Pán Boh zaplať.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu ✞ Jozefa Vronča obetovala rodina na kostol 100,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 4 x 50,- €
    Bohuznámi obetovali 20,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 30,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Márie Paľuchovej obetovala rodina na kostol 100,- € ✞ 20,- € za zvonenie
    Kantorky obetovali na kostol 35,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,-eur
   Arnutovce:
    členovia ruže Veroniky Mederyovej obetovali na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Milí naši veriaci,
  Napriek všetkým ťažkostiam, ktorým v tejto dobe musíme čeliť, prajeme vám hlbokú dôveru v Boha, pokoj a radosť z Kristovho zmŕtvychvstanie, aby Vás zmŕtvychvstalý Kristus naplnil láskou a aby sme si túto lásku vzájomne prejavovali o to viac práve v tomto čase pandémie. Požehnané veľkonočné sviatky.

  farár Marián a kaplán Štefan

 • Liturgické oznamy (09.05.2021)
  Liturgické oznamy (02.05.2021)
  Liturgické oznamy (25.04.2021)
  Liturgické oznamy (18.04.2021)
  Liturgické oznamy (11.04.2021)