Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
29.03.
Bertold
Pondelok Veľkého týždňa
07:00
✞ Ivan Povala
 
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Roxerovú, Zavadovú a Roxerovú
Utorok
30.03.
Ľudovít z Casorie, kňaz
Utorok Veľkého týždňa
18:00
Poďakovanie za 98 rokov života Márie
 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinka
Streda
31.03.
Benjamín, muč.
Streda Veľkého týždňa
07:00
✞ Milan a rodičia Agnesa a Milan Bartoš
 
Za ✞ z rodiny Lesňákovej
Štvrtok
01.04.
Hugo, biskup
Zelený štvrtok
18:00
✞ Milada Mireková
Priamy prenos
 
Za kňazov
Piatok
02.04.
František z Paoly
Veľký piatok
15:00
Veľkopiatkové obrady
Priamy prenos
Sobota
03.04.
Richard, biskup
Biela sobota
19:30
Na úmysel kňaza
Priamy prenos
 
Poďakovanie za 70 rokov Jozefa Pacigu
Nedeľa
04.04.
Izidor, biskup a uč.C.
Veľkonočná nedeľa
09:30
✞ Erika Cipková
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • Boží hrob tento rok nebude, ale kostol bude otvorený na súkromnú poklonu celý týždeň každý deň od 8:00 do 18:00.
  Veľkonočné pokrmy tento rok budeme požehnávať pri sv. omši cez priamy prenos! Prednesieme modlitbu a na diaľku požehnáme všetky pokrmy. Vy sa môžete pomodliť doma a pokropiť si pokrmy svätenou vodou.
  Počas obradov veľkonočného trojdnia možno získať ÚPLNÉ ODPUSTKY za obvyklých podmienok. O jednotlivých úkonoch, pri ktorých možno získať odpustky vás budeme postupne informovať.
  Krížová cesta bude na Veľký piatok dopoludnia o 10:00 hod. vysielaná aj v priamom prenose.
  Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu, ktorú nájdete na našej farskej stránke.
  Dnešnú nedeľu požehnávame bažičky, ktoré si potom budete môcť zobrať z kostola.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pre tých, ktorí poprichádzali z robôt, budeme vysluhovať v pondelok od 18:00 do 20:00. Ku chorým pôjdeme na Zelený Štvrtok: prosíme, ktorí máte záujem, aby ste chorých nahlásili telefonicky.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma rodina obetovala na kostol 250,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 3 x 50,- €
    Bohuznámi obetovali 20,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- € a na Strelník 15,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Jozefa Pjonteka obetovala rodina na kostol 100,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Z krstín rodiny Rabatinová obetovala 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
   Arnutovce:
    Z pohrebu +Milana Pechu obetovali na kostol 30,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na Veľkonočnú nedeľu bude OFFERA: možno vhodiť peniaze do pokladničky počas celého tohto týždňa. Pán Boh zaplať.
  Milí naši veriaci,
  prajeme Vám a povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste tieto najväčšie sviatky prežívali v pokoji a v dôvere v Boha, napriek ťažkostiam a prekážkam, ktorým v súčasnosti musíme čeliť. O to viac využite tento čas vo svojich rodinách na spoločnú modlitbu, či slávenie domácej liturgie. Nech je tento čas Veľkého týždňa požehnaným časom pre všetkých nás. To vám zo srdca prajeme my, Vaši kňazi. Myslíme na Vás všetkých pri sv. omšiach a modlitbách. farár Marián a kaplán Štefan

 • Liturgické oznamy (04.04.2021)
  Liturgické oznamy (21.03.2021)
  Liturgické oznamy (14.03.2021)
  Liturgické oznamy (07.03.2021)