Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
22.03.
Oktavián, biskup
féria
07:00
✞ Mons. Štefan Sečka
 
✞ Helena Baldovská
Utorok
23.03.
Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
18:00
Za ✞ z rodiny Bartošovej a Petrásovej
 
✞ Milan Oravec, rodičia a súrodenci
Streda
24.03.
Katarína Švédska
féria
07:00
✞ Jozef Bendík
 
Za rodinu Budzákovú
Štvrtok
25.03.
Zvestovanie Pána
slávnosť
18:00
✞ Milan Slabaš (nedožitých 80 rokov)
Priamy prenos
 
✞ František Vernarský
Piatok
26.03.
Ludger, biskup
féria
17:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava (60 rokov)
Priamy prenos
 
✞ Janka Frankovičová
Sobota
27.03.
Rupert, biskup
féria
07:00
✞ Ján Dzurenda
(nedožitých 75 rokov)
 
Na úmysel kňaza
Nedeľa
28.03.
Renáta
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
10:00
Poďakovanie za 30 rokov Adriána
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • Na budúci týždeň sa v noci z 27. na 28. marca mení čas: o 2:00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hodinu letného času.
  Kostol bude otvorený k súkromnej poklone každý deň od 13:00 do 18:00 hod, v piatok do 17:00 hod.
  Krížové cesty budú tento týždeň nasledovne:
   v piatok o 17:00: krížová cesta za ochranu života od počatia a za nenarodené deti
   v nedeľu o 9:30: krížová cesta za všetkých chorých
  Krížové cesty budú vysielané v priamych prenosoch.
  Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu, ktorú nájdete na našej farskej stránke.
  Na budúcu nedeľu požehnávame bažičky, ktoré si potom budete môcť zobrať z kostola.
  ROZPIS SPOVEDANIA PRED SVIATKAMI nájdete na osobitnom plagáte na nástenkách ako aj na farskej stránke. Ku chorým pôjdeme na Zelený Štvrtok: prosíme, ktorí máte záujem, aby ste chorých nahlásili telefonicky.
  DOBRODINCI: Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50,- €, Spišské Tomášovce: z pohrebu ✞ Jána Hanáka obetovala rodina na kostol 20,- €, z pohrebu +Rudolfa Pechu obetovala rodina na kostol 50,- €. Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Možno vhodiť peniaze do krabičky alebo poslať priamo na farský účet s poznámkou „zbierka“. Pán Boh zaplať!
  Po 29. marci budeme vysluhovať sv. zmierenia na požiadanie. Prosíme Vás, aby ste sa vyspovedali v našej farnosti a nechodili inam. V kostole ani pred kostolom nesmie byť v tom istom čase viac ako 6 ľudí. Každý, kto príde na sv. spoveď, nech sa preukáže negatívnym testom. Ďakujeme za pochopenie.
  Veľkonočná svätá spoveď
   Letanovce:
    Pondelok (22. 3.): od 6:30 do sv. omše a po sv. omši do 9:00
    Streda (24. 3.): v škole učiteľov a žiakov od 8:00: 10:00
    Štvrtok (25. 3.): 8:00: 10:00, 16:00: 18:00
    Piatok (26. 3.): 8:00: 10:00, 15:00: 17:00
    Sobota (27. 3.): 7:30: 10:00
    Pondelok (29. 3.): 18:00: 20:00 (tých, ktorí poprichádzajú z robôt)
   Spišské Tomášovce:
    Pondelok (22. 3.): od 16:30: 18:00
    Utorok (23. 3.): od 8:00: 10:00, 15:00: 17:00
    Streda (24. 3.): v škole učiteľov a žiakov od 10:30: 12:00
    Sobota (27. 3.): od 17:00: 19:00
   Arnutovce:
    Streda (23. 3.): 16:00: 18:00
    Sobota (27. 3.): 7:30: 9:00
   Sviatostná návšteva chorých:
    Zelený štvrtok (1. 4.): od 8:00: 12:00

 • Liturgické oznamy (04.04.2021)
  Liturgické oznamy (28.03.2021)
  Liturgické oznamy (14.03.2021)
  Liturgické oznamy (07.03.2021)