Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
15.03.
Klement Mária Hofbauer, kňaz
féria
07:00
✞ Ján, Mária, Mária, Ján, František a Michal
 
✞ Helena Baldovská, Jozef a Janka
Utorok
16.03.
Heribert, biskup
féria
18:00
Za zdravie a Bp pre Natálku (20r.) a Štefániu (45 rokov)
 
Za zdravie pre Máriu Kačmarikovú
Streda
17.03.
Patrik, biskup
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ biskupi Štefan Sečka a František Tondra a kňaz Jozef Golvoň
 
✞ Michal, Mária a Michal
Štvrtok
18.03.
Cyril Jeruzalemský, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Janíka Novotného
 
✞ Zuzana a Jozef Cehuľa
Piatok
19.03.
Jozef, manžel P.Márie
slávnosť
17:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a syna Jozefa Kubičára
Priamy prenos
 
✞ František Vernarský
Sobota
20.03.
Klaudia, muč.
féria
07:00
✞ Vdp. Jozef Cehuľa, vikár
Nedeľa
21.03.
Serapion
5. pôstna nedeľa
10:00
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 
✞ Elena Šarišská
 • Na budúcu nedeľu -5. pôstnu (tzv. smrtnú): sa zahaľujú kríže a obrazy umučeného Krista, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
  Kostol bude otvorený k súkromnej poklone každý deň od 13:00 do 18:00 hod, v piatok do 17:00 hod.
  Krížové cesty budú tento týždeň nasledovne: v piatok o 17:00: krížová cesta spojená s pobožnosťou k sv. Jozefovi za prenasledovaných kresťanov a v nedeľu o 9:30: krížová cesta kňaza za všetkých kňazov. Krížové cesty budú vysielané v priamom prenose.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pred Veľkou nocou: spoločná sv. spoveď nebude, preto budeme spovedať individuálne. Môžete sa ohlásiť na našich telefónnych číslach. Treba myslieť na to, že nebudeme môcť hromadne spovedať, a preto sa postupne už odteraz môžete nahlasovať na sv. spoveď. Od 5. pôstnej nedele urobíme aj rozpis spovedania, ako to bolo pred Vianocami.
  Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu, ktorú nájdete na našej farskej stránke. Taktiež vám ponúkame nové číslo časopisu Milujte sa. Nájdete ho pri vchodoch do kostola. Cena je 1,50 €.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 30,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Marty Cvengrošovej obetovala rodina na kostol 120,- € ✞ 10,- za zvonenie
    Z pohrebu ✞ Ľudovíta Vranu obetovala rodina na faru 100,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- € a na kostol 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Možno vhodiť peniaze do krabičky alebo poslať priamo na farský účet s poznámkou „zbierka“. Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (04.04.2021)
  Liturgické oznamy (28.03.2021)
  Liturgické oznamy (21.03.2021)
  Liturgické oznamy (07.03.2021)