Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


6. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
15.02.
Faustín a Jovita,muč.
féria
07:00
✞ Justína a Ján Kažmír
 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Utorok
16.02.
Juliana, panna
féria
18:00
✞ Margita, Vojtech a Ondrej
 
✞ Emil Gabčo
Streda
17.02.
7 zakl. rehole Služobníkov P.Márie
popolcová streda
18:00
✞ Elena Šarišská
Priamy prenos
 
✞ Jozef Bartoš
(1. výročie)
Štvrtok
18.02.
Gertrúda Comensoli, reh.
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Janíka Novotného
 
✞ Margita a Jozef Kovaľ
Piatok
19.02.
Konrád, pust.
féria
17:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
(70 rokov)
Priamy prenos
 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Sobota
20.02.
Eleuter, biskup
féria
07:00
✞ Kamil Škabla
(nedožitých 30 rokov)
 
Na úmysel kňaza
Nedeľa
21.02.
Peter Damiani, biskup, uč.C.
1. pôstna nedeľa
10:00
Poďakovanie za 70 rokov Márie
Za zdravie a Božie požehnanie
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • V dnešnú nedeľu a zajtra sa koná zmierna poklona na celom svete. Veriaci, ktorý navštívi Sviatosť Oltárnu a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  Kostol bude otvorený k súkromnej poklone každý deň od 13:00 do 18:00 hod, v piatok do 17:00 hod.
  Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Je to deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Začíname v tento deň 40-dňové pôstne obdobie.
  Krížové cesty: budú bývať každý piatok o 17:00 a v nedeľu o 9:30 hod, teda pred sv. omšami a budú vysielané v priamom prenose. V piatok bude krížová cesta deti a mládeže obetovaná za deti a mládež a v nedeľu krížová cesta lekára, ktorú obetujeme za všetkých zdravotníkov.
  Ponúkame vám brožúrku "Vystúpme na Pánov vrch". Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku. Môže to poslúžiť ako Božie slovo na pôstne obdobie pre laických veriacich. Ponúkame aj "Pôstny kalendár", ktorý môžete spolu s brožúrkou nájsť aj na našej farskej stránke.
  Púť zaľúbených: Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický: po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!
  Pripomíname vám, že na budúci týždeň vo štvrtok 18.2. sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Duchu Svätom. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou ponúkame na našej farskej webovej stránke, resp. aj na našej diecéznej stránke (odkaz bude hneď v úvode, ale aj v sekcii "Diecézna škola viery"). Autorom prednášky a prezentácie je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD. 8. 2%: Ak by niekto chcel prispieť 2% z dane na naše občianske združenie DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS, tlačivo nájdete v kostole pri vchodoch alebo na našej farskej stránke. Pán Boh zaplať!
  Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi ako jediná cirkevná stredná škola v spišskonovoveskom dekanáte a aj v okrese Spišská Nová Ves, srdečne pozýva žiakov končiacich ročníkov základných škôl a všetkých záujemcov na online Deň otvorených dverí: DOD 2021. Uskutoční sa naživo vo štvrtok 18.2.2021 o 18:00 hod. prostredníctvom facebookovej stránky Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka. Informácie budú zverejňované aj na web stránke školy www.cgymmisikasnv.edupage.org. Videoprezentácia cirkevného Gymnázia Š. Mišíka v Spišskej Novej Vsi.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol: 200,- € ✞ 50,- € ✞ 30,- € ✞ 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- € ✞ 10,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
    Z pohrebu +Emila Bendíka obetovala rodina na kostol 100,- € ✞ 10,- € za zvonenie
   Arnutovce:
    Z pohrebu ✞ Eleny Šarišskej obetovala rodina na kostol 250,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu sa koná JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU.

 • Liturgické oznamy (21.02.2021)
  Liturgické oznamy (07.02.2021)
  Liturgické oznamy (31.01.2021)
  Liturgické oznamy (24.01.2021)