Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. nedeľa po Narodení Pána

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
04.01.
Angela z Foligna
féria
07:00
✞ Justína a Jozef Kubičár
 
Prosba za deti: Jozefa, Moniku a Lukáša s rodinami
Utorok
05.01.
Ján Nepomuk Neumann, bisk.
féria
18:00
Za zdravie pre Annu
 
✞ Jozef Cvengroš
(1. výročie)
Streda
06.01.
Zjavenie Pána
slávnosť, prikázaný sviatok
09:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
 
Za ružu p. Mederiovej
Štvrtok
07.01.
Rajmund z Peňafortu, kňaz
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Peter a Ján Podolinský
 
✞ Juraj
Piatok
08.01.
Severín
féria
17:00
✞ Štefan Antolík
(nedožitých 100 rokov)
Priamy prenos
 
✞ Katarína a Albert Šmelko
Sobota
09.01.
Marcelín, biskup
féria
07:00
✞ Helena a František, Mária a Ján
18:00
Za rodinu Bitšanskú a Porazíkovú
Nedeľa
10.01.
Viliam, biskup
Nedeľa krstu Krista Pána
09:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
 
✞ Ján Rusin (nedožitých 90 rokov)
 • Podpora Dobrej noviny smeruje k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň sa usiluje byť čo najúčinnejšia. Tento ročník Dobrej Noviny prináša možnosť podporiť mladé matky, ktoré sú v zlej situácii, ale rozhodli sa kráčať vpred v nádeji lepšej budúcnosti. Ide o projekt "Aj mama chodí do školy" v Ugande. Aj vďaka vašim príspevkom sa budú môcť ženy vzdelávať v remesle a tak prispieť k príjmu domácnosti. V Letanovciach za vyzbieralo 750€. Za tento príspevok Vám veľmi pekne ďakujeme. Ešte stále môžete prispieť priamo na účet verejnej zbierky dobrej noviny: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo cez internetovu stranku dobrej noviny: https://www.dobranovina.sk/podporim/
  V stredu na slávnosť Zjavenia Pána pri sv. omši požehnáme trojkráľovú vodu aj Vaše príbytky aspoň na diaľku.
  ZVONČEK z 25.12.:
   Letanovce: 193,01 €
   Spišské Tomášovce: 140,- €
   Arnutovce: 88,37 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 27.12.:
   Letanovce: 188,75 €
   Arnutovce: 79,71 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce: rodina Barabasová obetovala z krstín 90,- €
   Bohuznámi obetovali na kostol 30,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu +Jána Bednára obetovali na kostol 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Priamo na účet nám dobrodinci v mesiaci december darovali 345,32 €
   Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (21.02.2021)
  Liturgické oznamy (14.02.2021)
  Liturgické oznamy (07.02.2021)
  Liturgické oznamy (31.01.2021)
  Liturgické oznamy (24.01.2021)