Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Sviatok Svätej rodiny

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
28.12.
Neviniatka, muč.
sviatok
18:00
✞ Anna Lahetová
(1. výročie)
18:00
✞ Peter a Ondrej Medery
Utorok
29.12.
Tomáš Becket, biskup a muč.
féria
18:00
Za rodinu Majcherovú a Brodovú
18:00
✞ Margita Vernarská
Streda
30.12.
Félix I., pápež
féria
18:00
✞ Anna a Ján Bajtoš
18:00
✞ Katarína Jozefíková
Štvrtok
31.12.
Silvester I., pápež
féria
17:00
Poďakovanie za Božie dobrodenia
(stredná generácia)
Priamy prenos
18:00
Poďakovanie za Božie dobrodenia
(stredná generácia)
16:30
✞ Štefan, Anna, Mária a Edita
(stredná generácia)
Piatok
01.01.
Panna Mária Bohorodička
slávnosť, prikázaný sviatok
09:30
Za Boží ľud
Priamy prenos

 
Za ✞ z rodiny Nemčíkovej
 
Poďakovanie za 50 rokov Jany a za súrodencov Ivetu, Silviu a Štefana
(mladší)

 
✞ Štefam Povec
(1. výročie)

 
Za ružu p. Mederiovej


 
✞ Katarína a Albert Šmelko

Sobota
02.01.
Bazil Veľký
spomienka
 
✞ Štefan, Helena a Štefan Olejník

 
Za zdravie pre Máriu Kačmarikovú

Nedeľa
03.01.
Daniel
2. nedeľa po Narodení Pána
09:30
Za Boží ľud
Priamy prenos

 
✞ Helena a František, Mária a Ján

 
Za rodinu Bitšanskú a Porazíkovú


 
✞ Štefan Gabčo a Štefan Gabčo ml.
 
Za ✞ z rodiny Pacigovej


 
Prosba za deti: Jozefa, Moniku a Lukáša s rodinami
(mladší a stredná generácia)
 • Vo štvrtok sa bude konať na konci sv. omše ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA. Kto sa zúčastní spevu Teba, Bože, chválime, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Kto sa na Nový rok zúčastní spevu Príď, Duchu Svätý, môže takisto získať úplné odpustky.
  Na Silvestra bude Sviatosť Oltárna vyložená k poklone od 23:30 do polnoci, kedy udelíme požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
  ZVONČEK z nedele 20.12.:
   Letanovce: 206,20 €
   Spišské Tomášovce: 125,- €
   Arnutovce: 15,40 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- € a bohuznámi obetovali 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- € a bohuznáma 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na Nový rok bude vianočná offera pre nášho kostolníka a kostolníčky. Pán Boh zaplať!
  Vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sme vianočné sviatky mohli takto pekne a slávnostne prežívať: kostolníčkam a kostolníkovi, miništrantom, lektorom, spevákom a kantorom, chlapom: dobrovoľníkom, ženám, ktoré vyzdobili kostol, technikom... Nech je vám sám Novonarodený i jeho blízkosť a požehnanie odmenou.

 • Liturgické oznamy (21.02.2021)
  Liturgické oznamy (14.02.2021)
  Liturgické oznamy (07.02.2021)
  Liturgické oznamy (31.01.2021)
  Liturgické oznamy (24.01.2021)