Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


22. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
31.08.
Rajmund, reh.
féria
07:00
✞ Baltazár, Terézia, Martin, Matej a Kristína
18:00
✞ Katarína Lipajová
Utorok
01.09.
Egid, opát
féria
18:00
✞ Ján Šmelko, Mária a Jozef Rerko
18:00
Poďakovanie za 30 rokov spoločného života
Streda
02.09.
Ingrida, reh.
féria
07:00
Za žiakov a učiteľov
18:00
Na úmysel kňaza
(Za účasti detí)
Štvrtok
03.09.
Gregor Veľký, pápež, uč.C.
spomienka
18:00
Za rodinu Kramárovú, Balážovú a Budajovú
18:00
✞ Gejza Pecha, Štefan a Katarína
Piatok
04.09.
Rozália, pust.
féria
17:00
✞ Peter, Ján, Anna, Ján a Martin
(Za účasti detí)
18:00
✞ Margita a Jozef Gabčo, Gejza, Koloman a Margita Mirgová
(Za účasti detí)
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie Kataríny Melegovej (80 rokov)
Sobota
05.09.
Terézia z Kalkaty
féria
07:00
✞ Anna a Štefan Danišovský
07:30
✞ Ladislav Bendík
Nedeľa
06.09.
Zachariáš
23. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 40 rokov Ľubomíra Neupauera
Priamy prenos

14:00
Za ženícha a nevestu
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronu Balážovú a Emíliu Kroščenovú
09:15
✞ Elenka
 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pred prvým piatkom budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
  Od nasledujúceho piatku začnú opäť SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ. Prosíme rodičov, aby deti povzbudili k účasti na týchto piatkových sv. omšiach, resp. prichádzali s nimi.
  STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ sa uskutoční v piatok po sv. omši.
  STRETNUTIE ČLENOV HRF sa uskutoční v sobotu o 19:00 hod. na fare.
  ZVONČEK z nedele 23.8.:
   Letanovce: 156,02 €
   Spišské Tomášovce: 130,- €
   Arnutovce: 60,51 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z príležitosti 50. rokov spoločného života obetovali Martin a Anna na kostol 100,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 60,- € a na Strelník 15,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
    Bohuznáma tiež obetovala 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Novomanželia Šramkoví obetovali na kostol 200,-eur
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu sa koná pri sv. omšiach ZBIERKA NA DKÚ (Diecézny katechetický úrad).
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    GREČKO, MIHÁLIK, KUBIČÁR, MELIKANT, LAHETA, GAZDURA, KACVINSKÝ, MARKO
    V sobotu ráno po sv. omši o 7:45 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    STANISLAV ŠKOVIRA, MONIKA HAMRÁČKOVÁ, MÁRIA KASANICKÁ, ANNA BAJTOŠOVÁ, HELENA GABČOVÁ Z DUBOVEJ 331
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Juraj Marko, syn Ladislava a Márie rodenej Bendžalovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a
   Lucia Tlamková, dcéra Jozefa a Viery rodenej Škarbovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca v Liptovskom Mikuláši. (3x)

   Tomáš Fulka, syn Jána a Zuzany rodenej Tekáčovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
   Nikola Zvalená, dcéra Michala a Oľgy rodenej Brandoburovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)

   Lukáš Urban, syn Michala a Magdalény rodenej Vernarskej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a
   Lenka Jevošová, dcéra Miroslava a Magdalény rodenej Grečkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi. (1x)

 • Liturgické oznamy (27.09.2020)
  Liturgické oznamy (20.09.2020)
  Liturgické oznamy (13.09.2020)
  Liturgické oznamy (06.09.2020)