Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


21. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
24.08.
Bartolomej, apoštol
sviatok
18:00
✞ Michal, Martin a Katarína
18:00
✞ Jozef
(nedožitých 55 rokov)
Utorok
25.08.
Jozef Kalazanský, kňaz
ľubovoľná spomienka
18:00
Za Božie požehnanie pre rodinu Mistríkovú
15:00
Sobášny obrad

18:00
✞ Ján Povec
Streda
26.08.
Miriam Baouardy, reh.
féria
07:00
✞ Ján, Anna a Ján Olejník
07:00
Na úmysel kňaza
Štvrtok
27.08.
Monika
spomienka
18:00
Za rokov Melikantovú, Kováčovú a Spišskú
18:00
✞ Júlia a Karol Mirga a Sidónia
Piatok
28.08.
Augustín, biskup, uč.C.
spomienka
17:00
Poďakovanie za dožitých 50 rokov Slavomíra
18:00
Poďakovanie za 80 rokov Márie Tripšanskej
Sobota
29.08.
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
spomienka
07:00
✞ Ladislav a Jozef Brandobur
Nedeľa
30.08.
Margita Wardová, muč.
22. nedeľa v cezročnom období
07:30
✞ Katarína, Ernest, Anna a Peter

11:00
Za Boží ľud
(Na Kláštorisku)
07:30
✞ Jozef Cehuľa
08:30
Za duče členov rokov Mederyovej a Krčmárovej
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne.
  DEŇ SLOVENSKÝCH HÔR NA KLÁŠTORISKU sa bude konať dňa 30.8. o 11:00 hod. Pozvaným hosťom je Vdp. Štefan Kormančík, SDB.
  Srdečne pozývame mládež na výstup na Téryho chatu v stredu 26.8. Odchádzame od fary ráno o 8:00 hod.
  ZVONČEK z 15.8.:
   Letanovce: 76,83 €
   Spišské Tomášovce: 75,- €
   Arnutovce: 33,45 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 16.8.:
   Letanovce: 279,20 €
   Spišské Tomášovce: 225,- €
   Arnutovce: 42,22 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Apolónie Paľúchovej obetovali na kostol 250,- € ✞ 10,- € za zvonenie
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach ZBIERKA NA DKÚ (Diecézny katechetický úrad). Zvonček z budúcej nedele sa posiela na tento účel.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠEFČÍK, LESŇAK, MELIKANT, CHROUSTOVÁ, REDELŠTEINEROVÁ, MARUŠINSKÝ, BARTOŠ, DULOVIČ
    V sobotu ráno po sv. omši o 7:45 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JANA STANISLAVOVÁ, JANA KUNOVÁ, TOMÁŠ STAŠIK, JOZEF KAŠNIAR, ŽOFIA GABČOVÁ Z DUBOVEJ 330
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Tomáš Fulka, syn Jána a Zuzany rodenej Tekáčovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
   Nikola Zvalená, dcéra Michala a Oľgy rodenej Brandoburovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach.(1x)

   Juraj Marko, syn Ladislava a Márie rodenej Bendžalovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a 
   Lucia Tlamková, dcéra Jozefa a Viery rodenej Škarbovej, narodená v Liptovskom Mikuláši, bývajúca v Liptovskom Mikuláši. (2x)

 • Liturgické oznamy (27.09.2020)
  Liturgické oznamy (20.09.2020)
  Liturgické oznamy (13.09.2020)
  Liturgické oznamy (06.09.2020)
  Liturgické oznamy (30.08.2020)