Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


slávnosť

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
06.07.
Mária Goretti, panna a muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
Za ✞ z rodiny Dulíkovej
Utorok
07.07.
Anton Mária Zaccaria, kňaz
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Katarína a Ladislav Segeda, Mária Bendíková
17:00
✞ Ladislav Bendík
Streda
08.07.
Kilián, biskup a muč.
féria
07:00
✞ Kamil a Marián Škabla a Ján Martinko
18:00
Poďakovanie za 30 rokov spoloč. života Jarmily a Štefana
Štvrtok
09.07.
Augustín Zhao Rong a spol., muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
Za ✞ z rodiny Kostelníkovej, zaťovia a Vierka
Piatok
10.07.
Amália, reh.
féria
17:00
✞ Anna a Michal Podollinský, Margita a Michal Podolinský
18:00
✞ Anna a Ladislav Gabčo, Margita a Jozef Žiga
Sobota
11.07.
Benedikt, opát
sviatok
07:00
Za členov ružencového spoločenstva
Nedeľa
12.07.
Ján Gualbert, opát
15. nedeľa v cezročnom období
10:30
✞ Milan Hanzely
(4 roky od úmrtia)
Priamy prenos
08:00
Za Annu Hojnošovú
(70 rokov)
09:15
✞ Michal, Mária a Michal
 • Adorácia tento týždeň bude v nedeľu 12.7. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 14:00 do 18:00 hod. vo farskom kostole.
  Ďakujeme dobrodincom za to, že doniesli obraz aj plastiku Levočskej Panny Márie. Keďže tento rok nemôžeme putovať na levočský odpust, mohli sme si ho aspoň takýmto spôsobom sprístupniť u nás.
  ZVONČEK z nedele 28.6.:
   Letanovce: 201,16 €
   Spišské Tomášovce: 110,- €
   Arnutovce: 27,16 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA ENERGIE 28.6.:
   Letanovce: 551,70 €
   Spišské Tomášovce: 400,- €
   Arnutovce: 156,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- € ✞ bohuznámi 50, € ✞ bohuznámi 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstín rod. Fiffiková obetovala na kostol 20,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
    Za zvonenie ✞ Jozefovi Frankovičovi obetovali 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    NEMČÍK, ŠVEC, SLAMENÁ, URBAN, OLEJNÍKOVÁ, PODOLINSKÝ, KUBIČÁROVÁ, BARABAS
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ANNA RUSIŇÁKOVÁ, ŠTEFAN BARTOŠ, DUŠAN BARTOŠ, JANA KORBOVÁ
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Lukáš Molčan, syn Jána a Zuzany rodenej Tondrovej, narodený v v Levoči, bývajúci v Domaňovciach a
   Mária Hamráčková, dcéra +Ladislava a Evy rodenej Urbanovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)

   Samuel Lörinc, syn Jozefa a Jany rodenej Kubaľovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Betlanovciach a
   Jana Lesňáková, dcéra Petra a Kataríny rodenej Segedovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)

   Štefan Skokan, syn Jozefa a Kataríny rodenej Longovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
   Daniela Kostelníková, dcéra Jozefa a Evy rodenej Valovičovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach (1x)

 • Liturgické oznamy (29.11.2020)
  Liturgické oznamy (22.11.2020)
  Liturgické oznamy (15.11.2020)
  Liturgické oznamy (08.11.2020)
  Liturgické oznamy (01.11.2020)