Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


11. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
15.06.
Vít, muč.
féria
07:00
✞ Ján, Terézia, Ján
18:00
✞ Stanislav, Apolónia a Mária Gállová
Utorok
16.06.
Neit, muč.
féria
18:00
Poďakovanie za 62 rokov spoločného života
17:00
✞ Anna, Mária, Štefan, a Jozef Gabčo
Streda
17.06.
Nikander a Marcián, muč.
féria
07:00
✞ Jozef, Peter, Božena a Soňa Hanzely
17:00
✞ Michal, Katarína, Jozef a Mária
Štvrtok
18.06.
Cyriakus a Paula, muč.
féria
18:00
✞ Mária a Štefan Antolík, Mária a Štefan Dávid
18:00
✞ Mária Gabčová, Mária, Miroslav a Žaneta Pchová
Piatok
19.06.
Romuald, opát
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
17:00
Za zdravie a Bp pre rodinu Fiflíkovú
Priamy prenos
18:00
Za členov bratstva BSJ
17:00
✞ Michal, Anna, Karol a Anna
Sobota
20.06.
Ján z Matery, mních
Nepoškvrneného Srdca P. Márie
07:00
✞ Mária a Jozef Neupauer

17:00
Strelník
Nedeľa
21.06.
Alojz z Gonzagy, reh.
12. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Eduard Zalibera

10:30
✞ Ján Martinko
(1. výročie)
Priamy prenos
08:00
Za ✞ rodičov Pacákových a Šimona

10:30
Za zdravie a Bp pre Justínu Kostelníkovú
09:15
Za Boží ľud
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod.
  Adorácie budú ako zvyčajne v Arnutovciach v pondelok od 17:30 do sv. omše a v Letanovciach a Tomášovciach vo štvrtok od 17:00 do sv. omše.
  V piatok po sv. omšiach sa bude konať aj odprosujúca pobožnosť na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Iesu dulcissime: Najmilší Ježišu môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  OZNAM ERKÁRI: Naši Erkári pozývajú deti vo veku 8- 11 rokov na letný erko tábor, ktorý sa bude konať v Bijacovciach v dňoch 13.: 17. júla. Cena je 50,- €. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 26. 6. 2020.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutie lektorov bude v piatok po sv. omši v kostole.
  ZVONČEK z nedele 7.6.:
   Letanovce: 245,35 €
   Spišské Tomášovce: 240,- €
   Arnutovce: 25,28 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠEFČÍK, VRONČ, GARNEK, LESŇAK, LESŇAK, KUBALEC, BENDÍK, KUBALEC
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    VINCENT BARTOŠ, MARCEL BUTVIN, JULIA SIMONIKOVÁ, MÁRIA LIPAJOVÁ, STANISLAV PECHA Z DUBOVEJ 327
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   LETANOVCE:
    Matej Hojnoš, bývajúci v Letanovciach a 
    Antónia Kvietková, bývajúca v Hrabkove. (3x)

   Oliver Šuba, syn Vladimíra a Viery rodenej Petrovičovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a 
   Denisa Furmanová, dcéra Dušana a Márie rodenej Gondovej, narodená v Levoči, bývajúca v Košiciach: Sever. (1x)

 • Liturgické oznamy (05.07.2020)
  Liturgické oznamy (28.06.2020)
  Liturgické oznamy (21.06.2020)
  Liturgické oznamy (07.06.2020)