Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
08.06.
Medard, biskup
féria
07:00
✞ Ján, Terézia a Ján
18:00
✞ Ján, Mária, František a Milan
Utorok
09.06.
Efrém, diakon, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Mária a Michal Bartoš
17:00
✞ Ľudovít Mária, Katarína a Štefan Gabčo
Streda
10.06.
Diana, panna
féria
07:00
✞ Janka a Michal Hanzely
Štvrtok
11.06.
Barnabáš, apoštol
(slávnosť, prikázaný sviatok)
18:00
✞ Martin, Jakub a Jozef
Priamy prenos
18:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu, Helenu a celú rodinu
17:00
✞ Ján a Henrich Adler
Piatok
12.06.
Gašpar Bertoni, kňaz
féria
17:00
✞ Štefan, Johana a syn František Morihlatko
Priamy prenos
18:00
✞ Ladislav Gonda
(10 rokov od úmrtia)
Sobota
13.06.
Anton Paduánsky, kňaz, uč.C.
spomienka
07:00
✞ Ladislav a Jozef Bandobur
Nedeľa
14.06.
Valér a Rúfus, muč.
11. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Morihlatkovú

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku Bednárovú
(89 rokov)

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Danu Pechovú, Moniku, Kvetoslavu a Stanislava
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
(70 rokov)
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod.
  Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spevu Tantum ergo sacramentum: Ctíme túto Sviatosť slávnu môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Oltáriky tento rok nebudú ani procesia, bude len pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou v kostole.
  Stretnutie členov Ružencového spoločenstva na mesačnom stretnutí v júni nebude. Prosíme členov o duchovné zjednotenie. Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlíte, vám zostáva a teda si nevymieňame tajomstvá ruženca.
  Prosíme, aby ste v súčasnej situácii dodržiavali nasledujúce predpisy:
   Nechať miesto v kostole pre starších najmä v Sp. Tomášovciach a Arnutovciach, mladší môžu byť aj na nádvorí kostola
   V kostole sedieť šachovnicovo
   Mať na sebe rúško počas sv. omše
   Dezinfikovať si ruky pri príchode aj odchode z kostola
   Sv. prijímanie podávame na ruku
  ZVONČEK z nedele 31.5.:
   Letanovce: 153,07 €
   Spišské Tomášovce: 130,- €
   Arnutovce: 35,42 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol: 70,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 7 x 50,- € a bohuznámi 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Márie Kačmárikovej obetovali na kostol 50,- € a na faru 20,- €
    Z pohrebu +Žofie Pechovej obetovali na faru 25,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KACVINSKÝ, MARTINKO, VIDÍŠ, LONGA, DLUGOŠOVÁ, KUBIČÁR, PLEJNÍKOVÁ, JANČIGA
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ŠTEFAN VALLUŠ, ANNA AKŠTEINEROVÁ, PETER KAČMÁRIK, MÁRIA BARTOŠOVÁ A BOŽENA GABČOVÁ Z DUBOVEJ 326
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Letanovce:
    Matej Hojnoš, bývajúci v Letanovciach a
    Antónia Kvietková, bývajúca v Hrabkove. (1x a 2x)

 • Liturgické oznamy (05.07.2020)
  Liturgické oznamy (28.06.2020)
  Liturgické oznamy (21.06.2020)
  Liturgické oznamy (14.06.2020)