Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
01.06.
Justín, muč.
spomienka
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu a Igora
17:00
✞ Viera Frankovičová
18:00
✞ Katarína, Anna, Mária a Peter
Utorok
02.06.
Marcelín a Peter, muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za zdravie pre Jozefa
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta
Streda
03.06.
Karol Lwanga a spol.
spomienka
07:00
✞ Ján Kubičár
18:00
Za rodinu Pagáčovú
Štvrtok
04.06.
Kvirín, biskup a muč.
féria
18:00
Za rodičov Beregházyových
18:00
✞ Agnesa Javorská
(1. výročie) a ✞ Ján Javorský
Piatok
05.06.
Bonifác, bisk. a muč.
spomienka
17:00
✞ Katarína Longová
(Priamy prenos)
18:00
✞ Jaroslav Kolcún
17:00
✞ Miroslav, Magdaléna a Pavol
Sobota
06.06.
Norbert, biskup
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ kňaz Ján Kubičár
07:00
✞ Anna a Jozef Pjontek
Nedeľa
07.06.
Róbert, opát
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
✞ Martin Neupauer
(20 rokov od úmrtia)

10:30
Za rodiny deviatnika – Vyšný koniec
(Priamy prenos)
08:00
Za ✞ z rodiny Kačmárikovej

10:30
Odpustová slávnosť
Za Boží ľud

09:15
✞ František
(nedožitých 80 rokov)
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod.
  Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 (jeden kňaz)
    v piatok od 15:00 (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 (2 kňazi)
    Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
  Prosíme, aby ste v súčasnej situácii dodržiavali nasledujúce predpisy:
   Ranná sv. omša v nedeľu je hlavne pre ľudí nad 65 rokov
   Nechať miesto v kostole pre starších najmä v Sp. Tomášovciach a Arnutovciach, mladší môžu byť aj na nádvorí kostola
   Mať na sebe rúško počas sv. omše
   Dezinfikovať si ruky pri príchode aj odchode z kostola
   Sv. prijímanie podávame na ruku
  ZAKONČENIE 2. ROČNÍKA DIECÉZNEJ ŠKOLY VIERY: Milí bratia a sestry, posielame Vám posledné materiály tohoročnej školy viery. Nájdete ich na nasledujúcom linku. Ide o 8. Božie prikázanie (text, ppt-prezentáciu, link na nahratý dokument). Zároveň si na fare môžete vyzdvihnúť certifikát o absolvovaní tohto 2. ročníka. Pripájame Vám aj certifikát pre tých, ktorí absolvovali aspoň 3 stretnutia ✞ ostatné 2 témy si vypočuli nahraté v dokumentoch od A. Lisníka a V. Pardeľa.
  ZVONČEK z nedele 24.5.:
   Letanovce: 271,90 €
   Spišské Tomášovce: 100,- €
   Arnutovce: 33,15 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 653,70 €
   Spišské Tomášovce: 250,- €
   Arnutovce: 109,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 3 x 50,- €
    Bohuznámi obetovali 10,- €
    Z krstín rod. Šefčíková obetovala 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Ladislava Bendíka obetovali na kostol 100,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 20,- €
    Bohuznámi tiež obetovali 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PUKLUŠOVÁ, MAJERČÁK, BENDÍK, ŠARIŠSKÝ, URBAN, ČERNICKÁ, OLEJNÍK, ZEMÁNOVÁ
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MARTA ORLOVSKÁ, ANNA KNUTEĽOVÁ, JOZEFÍNA SENKERESTYOVÁ, JÁN KOLCÚN
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (05.07.2020)
  Liturgické oznamy (28.06.2020)
  Liturgické oznamy (21.06.2020)
  Liturgické oznamy (14.06.2020)
  Liturgické oznamy (07.06.2020)