Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
04.05.
Florián, muč.
féria
07:00
Za členov deviatnika z Ulice Slobody
 
✞ Stanislav Sedláčko
(nedožitých 60 rokov)
Utorok
05.05.
Gotthard, biskup
féria
18:00
✞ Ján, Mária a Ladislav Toporcer
 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Kišovú
(80 rokov)
Streda
06.05.
Eadbert, biskup
féria
07:00
✞ Ján Dzurenda
Štvrtok
07.05.
Rosa Venerini
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
(60 rokov)
 
✞ Jaroslav Kolcún
Piatok
08.05.
Ulrika, panna
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rokov Šilanovú a Jurčákovú
(Priamy prenos)
 
Za ružencové bratstvo v Arnutovciach
Sobota
09.05.
Beátus, kňaz a pustovník
féria
07:00
✞ Tibor Olejník
 
✞ Martin, Martin ml., Vojtech a Irena Pechová
Nedeľa
10.05.
Ján z Avily
5. Veľkonočná nedeľa
08:00
Svätá omša pre starých

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku Bonkovú (100 rokov)
(Priamy prenos)
08:00
Sv. omša pre starých

10:30
Na úmysel kňaza
09:15
Za Boží ľud
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
  MESIAC MÁJ: V piatok začíname MARIÁNSKY MESIAC MÁJ a preto sa pred sv. omšami budeme modliť májovú pobožnosť. Veľmi Vás povzbudzujeme k tomu, aby ste sa ju modlili vo svojich rodinách.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA: Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru, najlepšie je ohlásiť sa telefonicky, aby sme si dohodli presný čas spovede (mobil farár: 0911 140 887, mobil kaplán: 0918 077 766). V prípade pekného počasia spovedáme vonku pri fare, ak je škaredo, tak dnu na fare. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol: 60,- €, 50,- €, 5é,- €, 20,- €, 20,- € a 10,- €
   Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (24.05.2020)
  Liturgické oznamy (17.05.2020)
  Liturgické oznamy (10.05.2020)
  Liturgické oznamy (26.04.2020)