Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
27.04.
Simeon, biskup
féria
07:00
✞ Ján, Mária, Mária, František a Michal
 
✞ Ľudmila
Utorok
28.04.
Peter Chanel, kňaz,muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za ✞ z rodiny Antolíkovej a Bendíkovej
 
✞ Maximilián, syn Maximilián a rodičia
Streda
29.04.
Katarína Sienská, panna, uč.C.
sviatok
07:00

 
✞ Jozef Michna
 
✞ Marián
Štvrtok
30.04.
Pius V., pápež
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Ján a Anna Boronová
Piatok
01.05.
Jozef, robotník
ľubovoľná spomienka
18:00
Za rodičov Beregházyových
(Priamy prenos)
 
Poďakovanie za 80 rokov Kataríny
Sobota
02.05.
Atanáz, biskup,uč.C.
spomienka
07:00
Za ✞ z rodiny Valenčíkovej a Hatalovej
 
✞ Štefan, Petronela a Eva
Nedeľa
03.05.
Filip
4. Veľkonočná nedeľa
10:30
Za dobrodincov, ktorí šili rúška pre Strelník
(Priamy prenos)
 
Za Boží ľud
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
  OZNAM PRE ČLENOV RUŽENCOVÉHO BRATSTVA: Kartičky ruženca sa nevymieňajú. Každý člen ruženca sa modlí desiatok, ktorý sa modlil.
  Tento týždeň je TÝŽDŇOM MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA: Pamätajme preto vo svojich modlitbách na tento úmysel.
  V piatok po sv. omši bude PRVOPIATKOVÁ ADORÁCIA, pri ktorej sa zvlášť budeme modliť za nášho o. biskupa, za novovymenovaného pomocného biskupa ako aj za seminaristov a duchovné povolania.
  MESIAC MÁJ: V piatok začíname MARIÁNSKY MESIAC MÁJ a preto sa pred sv. omšami budeme modliť májovú pobožnosť. Veľmi Vás povzbudzujeme k tomu, aby ste sa ju modlili vo svojich rodinách.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI: Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru, najlepšie je ohlásiť sa telefonicky, aby sme si dohodli presný čas spovede (mobil farár: 0911 140 887, mobil kaplán: 0918 077 766). V prípade pekného počasia spovedáme vonku pri fare, ak je škaredo, tak dnu na fare. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup. Ku chorým zatiaľ nepôjdeme, iba ak by to bolo súrne.
  Keďže bol teraz čas, na fare sme obnovili niektoré izby: položila sa plávajúca podlaha v dvoch izbách a na chodbe, zriadili sme hosťovskú izbu, dali sme nový nábytok a sedačku a všetko sme vymaľovali. Celková cena cca 2 400,- €.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol: 100,- €
    Bohuznámi obetovali 35,- €
   Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (24.05.2020)
  Liturgické oznamy (17.05.2020)
  Liturgické oznamy (10.05.2020)
  Liturgické oznamy (03.05.2020)