Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
20.04.
Teodor, pustovník
féria
07:00
✞ Štefan, Mária a Milan
 
✞ Ján, Katarína, Ján a Milan

Utorok
21.04.
Anzelm, biskup, uč.Cirkvi
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Michal, Janka a Milan
Streda
22.04.
Soter
féria
07:00

 
✞ Alžbeta a Juraj Zagora
 
Za Máriu, Michala a Michala
Štvrtok
23.04.
Vojtech, bisk., muč.
spomienka
18:00
✞ Matej, Helena, Anna, Helena a František
 
✞ Justína Karabinová
(1. výročie)
Piatok
24.04.
Juraj, muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hanzelyovú
(Priamy prenos)

 
✞ Ondrej, Jozef, Justína a Jozef
Sobota
25.04.
Marek, evanjelista
sviatok
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zvalenú, Brandoburovú a Kačmárovú
Nedeľa
26.04.
Klétus
3. Veľkonočná nedeľa
10:30
Za Boží ľud
(Priamy prenos)
 
✞ Jaroslav Kolcún
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Je preložené na 18. októbra 2020 a to tak v Letanovciach ako aj v Sp. Tomášovciach.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA POČAS VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA: Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru, najlepšie je ohlásiť sa telefonicky, aby sme si dohodli presný čas spovede (mobil farár: 0911 140 887, mobil kaplán: 0918 077 766). V prípade pekného počasia spovedáme vonku pri fare, ak je škaredo, tak dnu na fare. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol: 200,- €
    Bohuznámi obetovali 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  1. Diecézna škola viery II.: 6. stretnutie Milí bratia a sestry,v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na tomto linku. Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať. Mons. A. Tyrol, generálny vikár

 • Liturgické oznamy (24.05.2020)
  Liturgické oznamy (17.05.2020)
  Liturgické oznamy (10.05.2020)
  Liturgické oznamy (03.05.2020)
  Liturgické oznamy (26.04.2020)