Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
09.03.
Františka Rímska, reh.
ľubovoľná spomienka
Utorok
10.03.
Mária Eugénia, reh.
féria
Streda
11.03.
Konštantín, kráľ
féria
Štvrtok
12.03.
Teofan, mních
féria
Piatok
13.03.
Leander, biskup
féria
Sobota
14.03.
Matilda, kráľovná
féria
Nedeľa
15.03.
Klement Mária Hofbauer, kňaz
3. pôstna nedeľa
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok o 17:00 a v Arnutovciach v pondelok o 17:30 hod.
  V pôste sa konajú POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY a to nasledovne:
   v piatok pol hodiny pred sv. omšami a
   v nedeľu popoludní o 14:00 hod.
  V Arnutovciach namiesto piatku v stredu pred sv. omšou. Poprosím, aby sa dnes modlili muži (otcovia), pričom dnešnú pobožnosť obetujeme za všetky ženy. V piatok poprosíme, aby čítali zastavenia krížovej cesty členovia ružencového bratstva a budúcu nedeľu ženy (matky).
  Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14. marca 2020 /sobota/ o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Letanovciach. Zároveň Vás pozývame aj na guláš z diviny, ktorý sa bude podávať po skončení zhromaždenia.
  Ako každý rok, i tento rok je možnosť prispieť 2% na naše občianske združenie DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme za Váš príspevok.
  ZVONČEK z nedele 23.2.:
   Letanovce: 159,18 €
   Spišské Tomášovce: 75,- €
   Arnutovce: 33,76 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA CHARITU:
   Letanovce: 730,50 €
   Spišské Tomášovce: 360,- €
   Arnutovce: 97,45 €
   Spolu: 1187,95 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- € a na Strelník 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru: 100,- €, 50,- € a 2x 5,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na Strelník 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili príspevok na opravu chodníkov pri kostole 2500,- € a na činnosť na Strelníku 1500,- €. Vyslovujeme taktiež úprimné Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    OLEJNÍK, HAMRÁČKOVÁ, ŠKOVIRA, TOPORCER, DEZORT, MELIKANT, SVIATANA, KAŽMÍR
    v sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MARTA ORLOVSKÁ, ANNA KNUTEĽOVÁ, JOZEFÍNA SENKERESTYOVÁ, JÁN KOLCÚN, MIROSLAV GABČO Z DUBOVEJ 325
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (29.03.2020)
  Liturgické oznamy (22.03.2020)
  Liturgické oznamy (15.03.2020)
  Liturgické oznamy (01.03.2020)