Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
03.02.
Blažej, biskup,muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
✞ Viktória a Štefan
Utorok
04.02.
Rabanus Maurus, biskup
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Igora a jeho rodinu
18:00
Za ✞ z rodiny Oravcovej, Haluškovej a Frisikovej
Streda
05.02.
Agáta, panna a muč.
spomienka
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre brata Jána
11:00
Za žiakov a učiteľov
(v škole)
18:00
✞ Ján a Stanislav Sedláčko
Štvrtok
06.02.
Pavol Miki a spol., muč.
spomienka
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Branislava
18:00
✞ Viliam, Štefan, Janka. Emil, Ivan a František
Piatok
07.02.
Maxim, biskup
féria
17:00
Za rodičov Beregházyových
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa Pechu (40 rokov)
17:00
Poďakovanie za 80 rokov Veroniky
Sobota
08.02.
Hieronym Emiliani
féria
07:00
Za ✞ z rodiny Elizeušovej

17:00
Na úmysel kňaza
(Strelník)
Nedeľa
09.02.
Apolónia, muč.
5. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Helena Kramárová
(1. výročie)
08:00
Za miništrantov

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Romana Gabča (50 rokov)
09:15
Poďakovanie za 50 rokov spoločného života Jozefa a Anny
 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  ZVONČEK z nedele 19.1.:
   Letanovce: 164,49 €
   Spišské Tomášovce: 175,- €
   Arnutovce:
    26,27 €
    Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Z vianočného vystúpenia Od Lucie do Vianoc obetovali na kostol 60,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
    Bohuznámy obetoval na faru 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na hostie 20,- € a na faru v Sp. Tomášovciach 80,- €
    Ružencové bratstvo obetovalo na faru v Tomášovciach 50,- €
   Na faru je momentálne ušetrených 23 800,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    GOČ, TURZAK, NEUPAUER, DUBOŠ, CHOVANCOVÁ, KRAMAR, BOKA ŠEFČÍK
    v sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MÁRIA HANOVÁ, JOZEF VALENČÍK, MILAN REPKO, FRANTIŠEK PAĽUCH, MARGITA PECHOVÁ Z DUBOVEJ 320
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (23.02.2020)
  Liturgické oznamy (09.02.2020)
  Liturgické oznamy (26.01.2020)
  Liturgické oznamy (19.01.2020)