Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
27.01.
Angela Merici, panna
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Michal a Margita, Michal a Mária
18:00
✞ Katarína a Martin
Utorok
28.01.
Tomáš Akvinský, kňaz, uč.C.
spomienka
18:00
✞ Ján, Mária, František Kubičár, Anna a Michal Hanzely
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra (34 rokov)

Streda
29.01.
Valér, biskup
féria
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)
18:00
✞ Emil Hrubizna
Štvrtok
30.01.
Martina, panna
féria
18:00
Za zosnulých z rodiny Marušinskej
18:00
✞ Štefan a Ján Pecha
Piatok
31.01.
Ján Bosko, kňaz
spomienka
17:00
✞ Margita Gočová
(nedožitých 90 rokov)
18:00
Za zosnulých z rodiny Kostelníkovej, za zaťov a Vierku
Sobota
01.02.
Trifón, muč.
féria
07:00
✞ Tibor Olejník

17:00
Na úmysel kňaza
(Strelník)
Nedeľa
02.02.
Obetovanie Pána
4. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Anna Lahetová

10:30
✞ Štefan, Margita a rodičia
08:00
✞ Silvia Oravcová

10:30
Za Boží ľud
09:15
Poďakovanie za 90 rokov Margity
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne, a teda v Arnutovciach v pondelok od 17:30 do sv. omše a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok od 17:00 hod. do sv. omše. V Letanovciach bude celodenná poklona v pondelok od sv. omše do 18:00 hod.
  Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.
  Na budúcu nedeľu budeme POŽEHNÁVAŤ HROMNIČNÉ SVIECE, preto Vás prosíme, aby ste si ich priniesli so sebou.
  ZASADANIA RÁD FARNOSTI:
   V piatok 31.1. sa bude konať zasadanie HRF o 19:00 hod.
   V sobotu 1. 2. sa bude konať zasadanie FPR o 19:00 hod.
  Obe sa budú konať na fare. Budem veľmi rád a vďačný, ak dôjdu čím viacerí členovia jednotlivých farských rád.
  ZVONČEK zo Zjavenia Pána 6.1. :
   Letanovce: 188,22 €
   Spišské Tomášovce: 170,- €
   Arnutovce: 33,89 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 12.1. :
   Letanovce: 165,72 €
   Spišské Tomášovce: 145,- €
   Arnutovce: 24,16 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    UHRIN, JOCHMAN, KUBIČAROVÁ, ŠUBA, PAVLANSKÁ, DRAVECKÝ, SNOPKO, KOSTELNÍK
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    KLAUDIA KAŽMIROVÁ, EMÍLIA HORVATHOVÁ, LUCIA ANDRAŠIKOVÁ, RENÁTA BARTOŠOVÁ, ĽUDOVÍT PECHA Z DUBOVEJ 319
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (23.02.2020)
  Liturgické oznamy (09.02.2020)
  Liturgické oznamy (02.02.2020)
  Liturgické oznamy (19.01.2020)