Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


22. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
02.09.
Ingrida, reh.
féria
08:30
VENI SANCTE
Za žiakov a učiteľov
09:00
VENI SANCTE
Za žiakov a učiteľov
18:00
Za ✞ z rodiny Čatlošovej
Utorok
03.09.
Gregor Veľký, pápež, uč.C.
spomienka
18:00
✞ Anna a Ján Bajtoš
18:00
Za zdravie pre Ivetu a Lenku
Streda
04.09.
Rozália, pust.
féria
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
✞ Eduard
Štvrtok
05.09.
Terézia z Kalkaty
féria
18:00
✞ Katarína Ďuricová
(1. výročie)
18:00
✞ Roman Gabčo
Piatok
06.09.
Zachariáš
féria
17:00
Poďakovanie za 75 rokov Jána
18:00
✞ Mária, Koloman, Anton a Ema
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
Sobota
07.09.
Traja košickí mučeníci
spomienka
07:00
Za ✞ z rodiny Hatalovej a Valenčíkovej
Nedeľa
08.09.
Narodenie P. Márie
23. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Peter, Ján a Martin Podolinský

10:30
Za Boží ľud
08:00
Za ✞ súrodencov z rodiny Hojnošovej

10:30
✞ Milan Oravec
09:15
✞ František, Michal, Pavol, Helena a Mária
 • Dnes je SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA (vyhlásil pápež František v roku 2015).
  Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
  Slávnostný ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 bude v pondelok 2.9. Začíname sv. omšami v kostole a to v Letanoviciach o 8:30 a v Tomášovciach o 9:00 hod.
  Počas školského roka budú bývať SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ a to nasledovne: Letanovce a Sp. Tomášovce v piatky a Arnutovce v stredu.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  Pozývame na CELONÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.9. Účastnícky poplatok je 15,- €. Záujemcovia nech sa zapíšu najneskôr do 8.9.
  PÚŤ NA HORU BUTKOV DO SKALNÉHO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA sa uskutoční v sobotu 7.9. Účastnícky poplatok je 12,- €. Odchod autobusu bude nasledovný:
   Spišské Tomášovce: 5:30
   Arnutovce: 5:45
   Letanovce: 6:00
  ZVONČEK z Nanebovzatia Panny Márie 15.8.:
   Letanovce: 98,98 €
   Spišské Tomášovce: 50,- €
   Arnutovce: 16,70 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 18.8.:
   Letanovce: 110,67 €
   Spišské Tomášovce: 130,- €
   Arnutovce: 113,88 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu je ZBIERKA NA ENERGIE.
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    OLEJNÍK, ŠTEBÁK, GÁBOR, ŠVIRLOCH, ŠVIRLOCHOVÁ, OLEJNÍK, HAMRÁČKOVÁ, ŠKOVIRA
    V piatok po sv. omši
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MIROSLAV HUDÁK, ZUZANA NEBUSOVÁ, FRANTIŠEK DIKANT, ŽOFIA ORAVCOVÁ, ZDENO PECHA ZO SMREKOVEJ 381
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Letanovce:
    Matej Kuna, syn Jána a Zuzany rodenej Klučárovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci vo Vydrníku a
    Natália Dravecká, dcéra Stanislava a Jany rodenej Barabasovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (24.05.2020)
  Liturgické oznamy (17.05.2020)
  Liturgické oznamy (10.05.2020)
  Liturgické oznamy (03.05.2020)
  Liturgické oznamy (26.04.2020)