Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


21. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
26.08.
Miriam Baouardy, reh.
féria
18:00
✞ Marián a Kamil Škabla
Utorok
27.08.
Monika
spomienka
18:00
Za uzdravenie Stanislava
18:00
Za zdravie pre Silviu
Streda
28.08.
Augustín, biskup, uč.C.
spomienka
07:00
✞ Marta Máziková
18:00
✞ Marián Polák
Štvrtok
29.08.
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
spomienka
18:00
✞ Jozef Lesňák a rodičia
17:00
Poďakovanie za 20 rokov spoločného života
Piatok
30.08.
Margita Wardová, muč.
féria
17:00
Poďakovanie za 75 rokov Magdalény
18:00
Za zdravie pre Gizelu, Renátu, Ľuboša a Miroslava
Sobota
31.08.
Rajmund, reh.
féria
07:00
✞ Katarína a Ladislav Segeda
Nedeľa
01.09.
Egid, opát
22. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Jozef Tkáč a rodičia Justína a Jozef

10:30
Za ✞ z rodiny Snopkovej a za súrodencov
08:00
Za Máriu
(životné jubileum)

10:30
Za Boží ľud
09:15
✞ Mária Oravcová
 • Slávnostný ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 bude v pondelok 2.9. Začíname o 8:30 sv. omšou v kostole.
  Srdečne pozývame na PÚŤ NA HORU BUTKOV DO SKALNÉHO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Púť sa uskutoční v sobotu 7.9. Účastnícky poplatok je 12,- €. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii kostola najneskôr do 1.9.
  Pozývame na CELONÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.9. Účastnícky poplatok je 15,- €. Záujemcovia nech sa zapíšu najneskôr do 8.9.
  ZVONČEK z nedele 11.8.:
   Letanovce: 172,87 €
   Spišské Tomášovce: 140,- €
   Arnutovce: 31,88 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- € ✞ bohuznámi 50,- € ✞ bohuznámi 50,- €
    Bohuznámi obetovali na hostie 20,- € a 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA ENERGIE.
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PODOLINSKÝ, BENDÍK, FRANKO, MAČAK, LESŇAK, NOVOTNÝ, NEMČÍK, FURMAN
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    EMÍLIA FRANKOVIČOVÁ, FRANTIŠEK PETRÍK, MICHAL DLUGOŠ, IVAN VALENČÍK, HELENA GABČOVÁ ZO SMREKOVEJ 380
   ARNUTOVCE:
  VYSLOVUJEME SRDEČNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI K DÔSTOJNÉMU SLÁVENIU DŇA SLOVENSKÝCH HÔR NA KLÁŠTORISKU: pánu starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva i pánu Doc. Michalovi Slivkovi za spoluprácu, kostolníčkam, kantorom a spevokolu, miništrantom, lektorom, technikom, nášmu ružencovému spoločenstvu, hasičom. Ďakujeme aj mladým, ktorí boli na nocovačke a brigáde na Kláštorisku. A napokon úprimné Pán Boh zaplať dnešnému hosťovi a kazateľovi Vdp. Antonovi Červeňovi, SDB a všetkým tým, ktorí došli na Kláštorisko z príležitosti Dňa slovenských hôr.
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Letanovce:
    Matej Kuna, syn Jána a Zuzany rodenej Klučárovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci vo Vydrníku a
    Natália Dravecká, dcéra Stanislava a Jany rodenej Barabasovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (24.05.2020)
  Liturgické oznamy (17.05.2020)
  Liturgické oznamy (10.05.2020)
  Liturgické oznamy (03.05.2020)
  Liturgické oznamy (26.04.2020)