Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


32. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
12.11.
Jozafát, biskup a muč.
spomienka
07:00
✞ Franta, rodičia, st. rodičia, súrodenci a Jozef
18:00
Za zdravie pre Helenu
Utorok
13.11.
Stanislav Kostka
féria
18:00
✞ Agnesa, Ján a syn Ján Nemčík
18:00
✞ Martin Pecha
(nedožitých 70 rokov)
Streda
14.11.
Mikuláš Tavelič
féria
08:00
Za učiteľov
(v škole)
18:00
✞ Gréta Gancarčíková
Štvrtok
15.11.
Albert Veľký, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Štefan, Mária, Štefan, Anna Kubičárová
18:00
✞ Jozef Bendík
Piatok
16.11.
Gertrúda, panna
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Helena Pitoňáková
(1. výročie)
18:00
Poďakovanie za 70 rokov Sidónie Pechovej
Sobota
17.11.
Alžbeta Uhorská
spomienka
07:00
✞ Ján Dzurenda
Nedeľa
18.11.
Výročie posv. bazilík sv. Petra a sv. Pavla
33. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Eva Kroščenová
08:00
za rodinu Bitšanskú a Porazíkovú

10:30
Za Boží ľud
09:15
✞ Mária a Ján Medery
 • Adorácie tento týždeň budú v zvyčajnom čase.
  Autobus na Godzone odchádza v pondelok nasledovne:
   Spišské Tomášovce: 16:45
   Arnutovce: 17:00
   Letanovce: 17:10
  Tretia prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo Št 15.11.2018 v Malom kostole v Spišskej Novej Vsi. Sv. omša začne o 16.30. Po sv. omši bude prednáška a diskusia. Všetkých srdečne pozývame.
  Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia zborníkov: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20.storočia (zborník z konferencie venovanej 140.výročiu narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka, predstaví prof. Róbert Letz) a Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965 (zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Benátkach v roku 2016, predstaví HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.) Záujemcovia si môžu obidva zborníky kúpiť.
  Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: November 2018, Január a Marec 2019. Miesta a konania kurzu:
   Poprad: 17.11.2018 od 14.00 - 18.00 hod.
   Dolný Kubín: 24.11.2018 od 14.00 - 18.00 hod.

  Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu. Prihlasovací formulár nájdete tu. Prihlásiť sa je možné: Poprad do 13.11.2018 a Dolný Kubín do 20.11.2018
  ZVONČEK z nedele 28.10.:
   Letanovce: 178,44 €
   Spišské Tomášovce: 145,- €
   Arnutovce: 27,85 € ✞ 120 Kč
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- € a na Strelník 20,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- € a na Strelník 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    URBAN, OLEJNÍKOVÁ, PODOLINSKÝ, KUBIČÁROVÁ, BARABAS, PAVLANSKÝ, CEBUĽA, TOPORCER
    V sobotu ráno po sv. omši
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JOZEF STRELA, TIBOR HUDÁK, PETER ŠPIC, ZUZANA LACUŠOVÁ, MILAN PECHA ZO SMREKOVEJ 335
   ARNUTOVCE:
    ALENA MACALOVÁ, DRAHOSLAVA DZURILLOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať
   Spišské Tomášovce:
    František Tatkovský, syn Františka a Pavly rodenej Štefkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Martina Galliková, dcéra Františka a Žofie rodenej Birošíkovej, narodená v Kežmarku, bývajúca v Lendaku. (3x)

   Arnutovce:
    Štefan Pecha, syn Petra a Evy rodenej Kroščenovej, narodený v Levoči, bývajúci v Arnutovciach a
    Iveta Ferencová, dcéra Róberta a Evy rodenej Šimoničovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (2x)

    Koloman Ščuka, syn Štefana a Justíny rodenej Pechovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Arnutovciach a
    Eliška Pechová, dcéra Kolomana a Eleny rodenej Lackovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Arnutovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (18.11.2018)
  Liturgické oznamy (04.11.2018)
  Liturgické oznamy (28.10.2018)
  Liturgické oznamy (21.10.2018)