Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
21.05.
Sv. mexickí mučeníci
ľubovoľná spomienka
18:00
Za členov deviatnika
Ulica Slobody
17:00
Na úmysel kňaza
18:00
✞ Ján Štefánik
Utorok
22.05.
Rita, reh.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Milan Hamrák
(nedožitých 80 rokov)
18:00
✞ Anna a Ladislav Kaločaj, Anna a Ľudovít Pačaj
Streda
23.05.
Dezider, bisk., muč.
féria
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)
18:00
✞ Štefan Capák, Mária, Václav, Anna a Magdaléna
(deti a mládež)
Štvrtok
24.05.
P.Mária, Pomocnica kresťanov
féria
18:00
✞ Anna a Štefan Danišovský
18:00
✞ Cecília Šulíková
(5 rokov od úmrtia)
Piatok
25.05.
Béda Ctihodný, kňaz, uč.C.
ľubovoľná spomienka
17:00
Za božie požehnanie Anny s rodinou
18:00
✞ Margita, Martin a Gita
Sobota
26.05.
Filip Neri, kňaz
spomienka
07:00
✞ Justína Biskupová
15:30
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
27.05.
Augustín z Canterbury
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
✞ Ján Dzurenda

10:30
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
08:00
Za Boží ľud
(malý odpust)

10:30
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
09:15
Za zosnulých z rodiny Dzurillovej
 • Adorácie budú tento týždeň v zvyčajnom čase.
  Tento týždeň budú bývať nácviky prvoprijímajúcich detí. V Spišských Tomášovciach skúšame deti v utorok po svätej omši.
  Sviatosť zmierenia pred prvým svätým prijímaním budeme vysluhovať každý deň hodinu pred svätou omšou a okrem toho prvoprijímajúce deti a ich rodičov v sobotu:
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: od 7:30 do 9:00
   LETANOVCE: od 9:15 do 10:30
  Stretnutia birmovancov tento týždeň nebudú.
  ZVONČEK z nedele 06.05.:
   Letanovce: 134,47 €
   Spišské Tomášovce: 135,- €
   Arnutovce: 23,79 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 436,55 €
   Spišské Tomášovce: 240,- €
   Arnutovce: 73,- €
   Spolu: 749,55 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   LETANOVCE:
    Bohuznámy obetoval na fasádu kostola 50,- €
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    Z pohrebu ✞ Márie Gabčovej obetovali na kostol 50,- € a 10,- € za zvonenie
    Novomanželia z Prahy obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznáma prispela na púť mladých do Medžugorja 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí.
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   LETANOVCE:
    Blažej Petrek, syn Martina a Anny rodenej Antolíkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach a
    Júlia Várošová, dcéra Marcela a Edity rodenej Ševelovej, bývajúca v Dolnách Kočkovciach. (2x)

    Dávid Barabas, syn Stanislava a Anny rodenej Valigurovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a
    Katarína Grondžáková, dcéra Emila a Ivety rodenej Pitoňákovej, narodená v Levoči, bývajúca v Levoči. (1x a 2x)

   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    Martin Hudák, syn Tibora a Anny rodenej Kaščákovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Michaela Bendíková, dcéra Jána a Tatiany rodenej Vernarskej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)

    Peter Bača, syn Ladislava a Márie rodenej Rohulkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
    Emília Semaneková, dcéra Ladislava a Emílie rodenej Povecovej narodená v Košiciach, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

   ARNUTOVCE:
    Henrich Adler, syn Jána a Kataríny rodenej Mederyovej, narodený v Levoči, bývajúci v Arnutovciach a
    Viktória Galisová, dcéra Juraja a Zuzany rodenej Hanzelyovej, narodená v Levoči, bývajúca v Hrabušiciach. (1x a 2x)

 • Liturgické oznamy (13.05.2018)
  Liturgické oznamy (06.05.2018)
  Liturgické oznamy (29.04.2018)
  Liturgické oznamy (22.04.2018)