Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
30.03.
Ľudovít z Casorie, kňaz
ľubovoľná spomienka
08:00
✞ Ján Dzurenda
Za rodinu Šmelkovú
Utorok
31.03.
Benjamín, muč.
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Žoldákovú
✞Jozef Cvengroš
Streda
01.04.
Hugo, biskup
féria
18:00
✞ Mária a Ján Toporcer
Štvrtok
02.04.
František z Paoly
ľubovoľná spomienka
18:00
Za rodinu Kunovú
✞Anna, Štefan, Ervín a Roman Gabčo
Piatok
03.04.
Richard, biskup
féria
18:00
Na úmysel
✞Mária Hrubiznová
(1. výročie)
Sobota
04.04.
Izidor, biskup a uč.C.
ľubovoľná spomienka
08:00
✞ Justína a Ján Kažmír
Nedeľa
05.04.
Vincent Ferrer, kňaz
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
10:30
Za Boží ľud
✞Jozef Straka
(nedožitých 60 rokov)
 • FARSKÝ KOSTOL BUDE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU a v prvopiatkovom týždni: Spoločná sv. spoveď sa pre šírenie koronavírusu nemôže konať. Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru, najlepšie je ohlásiť sa telefonicky, aby sme si dohodli presný čas spovede (mobil farár: 0911 140 887, mobil kaplán: 0918 077 766). Sme Vám k dispozícii. V prípade pekného počasie budeme spovedať vonku pri fare, ak bude škaredo, tak dnu na fare. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup. Ku chorým a starším, keďže sú najrizikovejšou skupinou ľudí, nemôžeme ísť. Ak by však niekto potreboval veľmi sv. spoveď alebo sviatosť chorých, samozrejme, že prídeme.
  PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Prosíme rodičov, aby deťom pomohli s prípravou na prvé sv. prijímanie. Na našej farskej stránke sú otázky aj príprava na sviatosť zmierenia, ktoré vám pri tom pomôžu. Na stránke sú tiež aj zavesené obrázky: pôstna aktivita pre deti. Tam si môžu pozrieť jednotlivé úlohy na štvrtý, piaty a šiesty pôstny týždeň.
  Dnešnú nedeľu (5. pôstnu) sa zahaľujú kríže, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
  Naši otcovia biskupi nás povzbudzujú k prísnemu pôstnu každý piatok tak, ako sa postíme na Veľký piatok alebo Popolcovú stredu s úmyslom za zastavenie koronavírusu vo svete.
  PONUKA: LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej ,a href="https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf" target="_blank">rodinnej liturgii. Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk. Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  CHARITA: Služba lásky: Ak by niekto zo starších ľudí potreboval s niečím pomôcť (nakúpiť lieky, potraviny a pod. ) v spolupráci s našou mládežou a dobrovoľníkmi by sme mu vedeli pomôcť. Stačí zavolať na farský úrad alebo na mobil.

 • Liturgické oznamy (22.03.2020)
  Liturgické oznamy (15.03.2020)
  Liturgické oznamy (08.03.2020)
  Liturgické oznamy (01.03.2020)