Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. adventná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
09.12.
Peter Fourier
(slávnosť, prikázaný sviatok)
18:00
Za členov rodiny Nepoškvrnenej
06:00
✞ Ľubomír, Jozef a Jaroslav
(Rorátna)
18:00
✞ Ondrej a Peter Medery
Utorok
10.12.
Eulália, muč.
féria
06:00
Za zosnulých z rodiny Snopkovej
17:00
✞ Vladimír st. Vladimír ml., Jozef, Martin a Oľga
Streda
11.12.
Damaz I., pápež
ľubovoľná spomienka
06:00
✞ Ján a Anna Biacovská, Margita Valaštiaková
Štvrtok
12.12.
Guadalupská Panna Mária
ľubovoľná spomienka
18:00
Za zdravie pre Máriu Bartošovú
Piatok
13.12.
Lucia, panna a muč.
spomienka
17:00
✞ Agnesa
(nedožitých 90 rokov)
18:00
✞ Darina Dlugošová, rodičia a bratia
Sobota
14.12.
Ján z Kríža, kňaz, uč.C.
spomienka
06:30
✞ Helena a František Michna, Mária a Ján Majcher
(rorátna)

15:00
Na úmysel kňaza
(Strelník)
06:30
Za Gustáva, Zuzanu a Jána
(rorátna)
Nedeľa
15.12.
Mária di Rosa
3. adventná nedeľa
08:00
✞ Anna a František

10:30
✞ Helena Slivková
(1. výročie)
08:00
✞ Jozef, Ján a Valika

10:30
Za Boží ľud
09:15
Poďakovanie za 85 rokov Heleny
 • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa presúva z 8.12. na 9.12., teda z dnešného dňa na zajtrajší, no už nemá štatút prikázaného sviatku, ale slávi sa ako slávnosť.
  Adorácie tento týždeň nebudú.
  Dňa 14.12. v sobotu pred 3. adventnou nedeľou Vás srdečne pozývame na ADVENTNÝ KONCERT GRÉCKOKATOLÍCKYCH KŇAZOV, ktorý sa bude konať v kostole v Letanovciach o 17:00 hod.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED SVIATKAMI sa v našej farnosti bude vysluhovať dňa 17.12. v utorok a to nasledovne:
   od 12:30 do 13:15: žiaci
   od 15:00 do 17:00: ostatní veriaci
  ZVONČEK z nedele 24.11.:
   Letanovce: 183,28 €
   Spišské Tomášovce: 140,- €
   Arnutovce: 38,84 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- €
    Bohuznáma tiež obetovala 100,- €
    Na Strelník obetovali bohuznáme 4 x 20,- € ✞ bohuznáma 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstín rod. Garčárová obetovala na kostol 100,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- € a za zvonenie obetovali 10,-eur
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PEKARČÍK, PEKLANSKÁ, BENDIKOVÁ, VENGLIK, GAD, KRAMÁR, HAMRÁČKOVÁ, OLEJNÍK
    V sobotu ráno po sv. omši o 7:15 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ZUZANA KACVINSKÁ, IVETA KUBIČÁROVÁ, EMIL BENDÍK, JOZEF BENDIK, TIBOR PECHA Z DUBOVEJ 312
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (01.12.2019)
  Liturgické oznamy (24.11.2019)
  Liturgické oznamy (17.11.2019)
  Liturgické oznamy (10.11.2019)