Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
27.03.
Rupert, biskup
féria
07:00
✞ Ján, Terézia a Ján
14:00
✞ Mária Antašová
(Pohrebná)
Utorok
28.03.
Renáta
féria
18:00
✞ Mária a Jozef Vrábeľ
17:00
✞ Anna Gabčová, Laco a Jozef Žiga
Streda
29.03.
Bertold
féria
08:00
✞ Franta, rodičia, st. rodičia a Anna
(V škole)
11:00
✞ Ján Hrušovský
(V škole)
17:00
✞ František Fiflík
Štvrtok
30.03.
Ľudovít z Casorie, kňaz
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Anna aJozef Petrek
Piatok
31.03.
Benjamín, muč.
féria
17:30
✞ Milan Bartoš
(5. výročie úmrtia)

18:00
✞ Ján Lacuš
Sobota
01.04.
Hugo, biskup
féria
07:00
✞ Margita a Ján, Margita a Vojtech
07:30
✞ Eleónora a rod. Tóthová
Nedeľa
02.04.
František z Paoly
5. pôstna nedeľa
08:00
Za Boží ľud

10:30
Poďakovanie za 70 rokov života Milana Gabriša
08:00
✞ Martin a Gita

10:30
✞ Anton, Mária, Koloman a Ladislav Puškár
09:15
Na úmysel kňaza
 • Na 5. Pôstnu nedeľu zvykneme zahaľovať kríže, ktoré zostávajú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
  KRÍŽOVÉ CESTY: Dnes o 14:00 hod., prosíme, aby sa krížovú cestu modlili spolu s kňazom manželia. Obetujeme ju za manželov. Prosíme, príďte do sakristie aspoň 15 min. pred jej začiatkom. V piatok sa modlia členovia ruž. bratstva a na budúcu nedeľu o 14:00 bude krížová cesta starších ľudí. Prosíme teda, aby sa ju modlili oni. V Arnutovciach na budúcu nedeľu bude Krížová cesta dedinou o 15:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Prihlášky na prvé sv. prijímanie si vyzdvihnite v sakristii. AK boli deti pokrstené v inej farnosti, treba si tam vyžiadať potvrdenie o krste. DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DETI A RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETI - 28 až 29. Apríl. Budeme na fare v Letanovciach a v sobotu pôjdeme na púť do Prešova k relikviám svätých.
  ZVONČEK z nedele 12.3.:
   Letanovce: 145,78 €
   Spišské Tomášovce: 110,- & euro;
   Arnutovce: 22,02 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Rodina Mistríková z krstín obetovala na kostol 30,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie, v Letanovciach bude zbierka na fasádu kostola.
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    SLAVKOVSKÝ, KUBIČÁR, BARTOŠ, NOVOTNÝ, PUKLUŠOVÁ, MAJERČÁK, NEMČÍKOVÁ, BENDÍK
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    KATARÍNA ŠTRAUCHOVÁ, HELENA VIKISZÁLYOVÁ, MARTA ORLOVSKÁ, JOZEFÍNA SENKERESTYOVÁ, ĽUBOMÍR GABČO Z DUBOVEJ 333
   ARNUTOVCE:
    RODINA MIKOLAJOVÁ

 • Liturgické oznamy (19.03.2017)
  Liturgické oznamy (12.03.2017)
  Liturgické oznamy (05.03.2017)
  Liturgické oznamy (26.02.2017)