Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
18.01.
Priska, muč.
féria
07:00
✞ kňaz Michal Kubičár
 
✞ Emil Hrubizna
Utorok
19.01.
Márius a spol., muč.
féria
18:00
✞ Janka Bonková
 
✞ Katarína Jozefíková
Streda
20.01.
Fabián
ľubovoľná spomienka
07:00
Poďakovanie za 91 rokov Anny
 
✞ František a Ján Šmelko
Štvrtok
21.01.
Agnesa, panna a muč.
spomienka
18:00
✞ Jozef Kubičár
(nedožítých 80 rokov)
 
✞ Štefan Gabčo a Štefan Gabčo ml.
Piatok
22.01.
Vincent, diakon a muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petrekovú, Martinkovú a Pavlíkovú
Priamy prenos
 
Za zosnulých z rodiny Pacigovej
Sobota
23.01.
Ján Almužník, biskup
féria
07:00
✞ rodičia a súrodenci Bendíkoví
 
Na úmysel kňaza
Nedeľa
24.01.
František Saleský, biskup, učiteľ Cirkvi
3. nedeľa v cezročnom období
09:30
✞ Ján Šefčík
(20 rokov od úmrtia)
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a preto pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel.
  Budúca nedeľa (3. v cezročnom období) je z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho Slova. Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou. V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní:
   - upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2);
   - máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6) ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8).
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 300,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 20,- €
    Bohuznáma obetovala 50,- €
   Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (10.01.2021)
  Liturgické oznamy (03.01.2021)
  Liturgické oznamy (27.12.2020)
  Liturgické oznamy (20.12.2020)