Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


24. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
17.09.
Róbert Bellarmín, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Ján, Mária, Mária, Ján a František
18:00
✞ Emil Hrubizna
Utorok
18.09.
Jozef Kupertínsky
féria
18:00
✞ Jozef Olejník
18:00
Za zdravie Silvie
Streda
19.09.
Január, biskup a muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Katarína, Ernest, Terézia a Baltazár
18:00
Na úmysel kňaza
Štvrtok
20.09.
Kórejskí mučeníci
spomienka
18:00
✞ František Zalibera
(30 rokov od úmrtia)
18:00
✞ Michal Pecha
(nedožitých 70 rokov)
Piatok
21.09.
Matúš, apošt. a evanj.
sviatok
17:00
Za rodinu Kunovú
17:00
✞ Jozef Gabčo, Anna, Jozef ml., Justína a Ladislav Kaločaj
Sobota
22.09.
Emerám, biskup a muč.
féria
07:00
✞ Mária a Ján Marko
15:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
23.09.
Pio z Pietrelciny, reh.
25. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za dožitie životného jubilea

10:30
Za Boží ľud
08:00
✞ Emília Tripšanská
09:00
✞ Michal, Katarína, Jozef a Mária
 • Adorácie tento týždeň budú ako zvyčajne.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pred sviatosťou birmovania budeme vysluhovať nasledovne:
   Pre rodinných príslušníkov (rodičia, starí rodiča, súrodenci) vždy hodinu pred svätou omšou.
   Spoločná svätá spoveď pre birmovancov a birmovných rodičov bude v sobotu od 9:00 do 11:00 v každom kostole.
  Posledný nácvik na birmovku bude v piatok v Letanovciach po svätej omši.
  Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
  Odpustová slávnosť Sv. Michala, archanjela bude v Spišských Tomášovciach v sobotu 29.9. o 10:30 hod.
  Pozývame na Púť do Mariánky a Šaštína so zástavkou na Skalke pri Trenčíne. Púť sa uskutoční v dňoch 6.: 7.10.2018. Cena je 47,- € na osobu. Prihlasovanie a bližšie info u pani Kormančíkovej, mobil: 0903 432 447
  Chceme Vás upozorniť, že sa nám opäť podarilo rozbehnúť DARCOVSKÚ KAMPAŇ pre dokončenie výstavby Misijného a komunitného centra DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS na Strelníku. Viac info, ako aj spôsob, ako môžete pomôcť nájdete na linku: RENOVABIS
  Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery. Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov v našom dekanáte v Spišskej Novej Vsi. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach: každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery. Prvé stretnutie Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok 20.9.2018 v Malom kostole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Začíname sv. omšou o 16,30 ktorú bude celebrovať prednášateľ. Po sv. omši bude v Malom kostole 40 minútová prednáška a 20 minútová diskusia. Prosíme všetkých účastníkov, aby sa následne po skončení stretnutia zapísali vzadu na prezenčné hárky u osôb na to určených. Všetkých srdečne pozývame.
  ZVONČEK z nedele 2.9.:
   Letanovce: 166,82 €
   Spišské Tomášovce: 145,- €
   Arnutovce: 23,53 €
   Kláštorisko: 458,40 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol: 350,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma na birmovkový obed prispela 50,- €
    Bohuznáma obetovala na hostie 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŽOLDAK, TEKÁČ, NEUPAUER, MAJCHER, LONGA, MAJERČÁK, LAPŠANSKÝ, VRONČ, NOVOTNÝ, KUBIČÁR
    V sobotu o 11:00 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MARTA ORLOVSKÁ, JOZEFÍNA SENKERESTYOVÁ, JÁN KOLCÚN, ŠTEFAN VALLUŠ, STANISLAV PECHA Z DUBOVEJ 327
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    Mário Pecha, syn Radoslava a Márie rodenej Pechovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Katarína Mišalková, dcéra Romana a Lucie rodenej Mišalkovej, narodená v Kežmarku, bývajúca v Ihľanoch. (2x a 3x)

 • Liturgické oznamy (09.09.2018)
  Liturgické oznamy (02.09.2018)
  Liturgické oznamy (26.08.2018)
  Liturgické oznamy (19.08.2018)