Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


7. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
25.05.
Béda Ctihodný, kňaz, uč.C.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Mária a Michal Bartoš
14:00
✞ Žofia Pechová
(Pohrebná)
18:00
✞ Mária a Janík
Utorok
26.05.
Filip Neri, kňaz
spomienka
18:00
Za zdravie rodiny Kovácsovej a Melikantovej
18:00
Poďakovanie za 70 rokov Eleny a 70 rokov Ladislava
Streda
27.05.
Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Marián a Kamil Škabla a Ján Martinko
18:00
Za manžela Jozefa a syna Jozefa Pacigu
Štvrtok
28.05.
Viliam, mních
féria
18:00
✞ Mária a Ján Čopian a dcéra Mária
18:00
✞ Rudolf Pecha a Ľudovít Pecha
Piatok
29.05.
Maximín, biskup
féria
17:00
✞ Jozef Tkáč a rodičia Justína a Jozef
Priamy prenos
18:00
Za Vieru Frankovičovú
Sobota
30.05.
Félix I., pápež
féria
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu
Nedeľa
31.05.
Petronela, muč.
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Ján Šefčík
(nedožitých 70 rokov)
Priamy prenos
08:00
✞ Silvia Oravcová

10:30
✞ František, Jozef a Ondrej
09:15
Poďakovanie za 30 rokov spoločného života Jána a Kataríny
 • FARSKÝ KOSTOL JE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod.
  Adorácie budú tak ako bývali:
   v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok od 17:00
   v Arnutovciach v pondelok od 17:30 hod.
  Veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu zúčastní spevu Veni creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  ZVONČEK z nedele 17.5.:
   Letanovce: 270,28 €
   Spišské Tomášovce: 145,- €
   Arnutovce: 45,60 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- € a bohuznámi 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €, 50,- € a 20,- €
    Bohuznámi obetovali na reprák 20,- €
    Za zvonenie obetovali 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 55,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za Čínu a za prenasledovaných kresťanov a zároveň je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov koná sa ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    NOVOTNÝ, KUBIČÁR, KOVÁCS, SLAVKOVSKÝ, KUBIČÁR, ŠAVEL, BARTOŠ, NOVOTNÝ
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (17.05.2020)
  Liturgické oznamy (10.05.2020)
  Liturgické oznamy (03.05.2020)
  Liturgické oznamy (26.04.2020)