Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


1. adventná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
28.11.
Jakub della Marca, reh.
féria
06:00
✞ Anna a Štefan Danišovský
Rorátna
06:00
✞ Peter Medery
(nedožitých 60 rokov)
Rorátna
Utorok
29.11.
Saturnin
féria
18:00
✞ Anna Kubičárová
(1. výročie)
06:00
✞ Jozef Skokan
Rorátna

17:00
✞ Koloman, Margita a Zdena
Streda
30.11.
Ondrej, apoštol
sviatok
08:00
✞ Katarína Neupauerová
(z ružencového spoločenstva)
V škole
13:00
✞ Eva Bijacovská
Pohrebná

18:00
✞ Ondrej Medery
Rorátna
Štvrtok
01.12.
Edmund Kampián, muč.
féria
06:00
✞ Michal, Justína, Margita a Michal
Rorátna

18:00
✞ Ján a Vierka
06:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondreja Paľucha
Rorátna
Piatok
02.12.
Bibiána, muč.
féria
17:00
✞ Štefan, Helena a Štefan
17:00
✞ František Gallik
18:00
✞ Helena, Ján a Stanislav Sedláčko
Sobota
03.12.
František Xaverský
spomienka
07:00
✞ Jozef, Ladislav a František
07:30
✞ Ľudmila, Ján, Mária a Justína
Nedeľa
04.12.
Ján Damascénsky
2. adventná nedeľa
08:00
Za zosnulých z rodiny Snopkovej

10:30
✞ Mária Antolíková
(nedožitých 100 rokov)
Priamy prenos
08:00
✞ Jozef Budz

10:30
Za Boží ľud
09:15
✞ Ján Russin
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 15:30 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 16:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
  Chceme vysloviť úprimnú vďaku za Vašu aktívnu účasť na celodennej poklone Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Boli sme povzbudení Vašou účasťou a to aj v nočných hodinách.
  ADORÁCIE budú tento týždeň prvopiatkové.
  PREŽÍVANIE ADVENTU V NAŠEJ FARNOSTI: pozývame Vás na rorátne sv. omše, ktorých rozpis nájdete vo farských oznamoch a tiež na večerné bdenia, ktoré budú každý deň a to večer od 20:00 do 20:45 vo farskom kostole. Vo štvrtok a v nedeľu bude pri večernom bdení vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Tiež Vás povzbudzujeme k čítaniu Sv. písma. Rozpis čítaní nájdete vzadu na stolíku.
  FATIMSKÁ SOBOTA: na prvú sobotu sa bude konať fatimská pobožnosť v Letanovciach o 6:00 a v Spišských Tomášovciach o 6:45.
  ZVONČEK z nedele 20. 11.:
   Letanovce: 290,71 €
   Spišské Tomášovce: 220,- €
   Arnutovce: 56,80 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu ✞ Cyrila Petroviča obetovala rodina na kostol 200,- € a 20,- € za zvonenie
    Z krstu rodina obetovala na kostol 50- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru: 2 x 100,- €, 2 x 50 €
    Z krstu rodina obetovala 20,- €
   Arnutovce:
    z ruže Veroniky Mederiovej obetovali členovia na kostol 100,- €
    Bohuznáma obetovala na faru v Spišských Tomášovciach 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu je JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Vyslovujeme úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým štedrým darcom.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    BENDIK, ŠARIŠSKÝ, URBAN, OLEJNÍK, ZEMANOVÁ, KACVINSKÝ, BARABAS, KACVINSKÝ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MILAN REPKO, FRANTIŠEK TATKOVSKÝ, FRANTIŠEK PAĽUCH, RÓBERT CVENGROŠ, MIROSLAV PECHA z Kostolnej 303
   ARNUTOVCE:
    RODINA SOLÁROVÁ

 • Liturgické oznamy (20.11.2022)
  Liturgické oznamy (13.11.2022)
  Liturgické oznamy (06.11.2022)
  Liturgické oznamy (30.10.2022)