Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


1. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
19.02.
Konrád, pust.
féria
07:00
✞ Mária Frankovičová
(z ružencového spoločenstva)
18:00
✞ Agnesa, Jozef a Jozef
Utorok
20.02.
Eleuter, biskup
féria
18:00
✞ Martin, Mária, Michal Šebestoví
18:00
✞ Vojtech Balog
(nedožitých 69 rokov)
Streda
21.02.
Peter Damiani, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Štefan Brajer
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Gavalierovú
Štvrtok
22.02.
Katedra sv.Petra
sviatok
18:00
✞ Agnesa Hamráková
18:00
✞ Vojtech, Mária, Ján a Ondrej Semančík
Piatok
23.02.
Polykarp, biskup a muč.
spomienka
20:00
✞ Ján, Helena, Ján, Milan Potempa

21:00
Sv. ruženec pri Eucharistii
18:00
✞ Adam, Mária, Terézia a Emília

21:00
Sv. ruženec pri Ecuharistii
17:00
Za členov ruže Veroniky Mederyovej

21:00
Sv. ruženec pri Eucharistii
Sobota
24.02.
Modest, biskup
féria
17:00
✞ Anna Martinková

18:00
Sv. ruženec pri Eucharistii
20:00
Na úmysel kňaza

21:00
Sv. ruženec pri Eucharistii
18:00
Na úmysel kňaza

21:00
Sv. ruženec pri Eucharistii
Nedeľa
25.02.
Valburga
2. pôstna nedeľa
11:00
Za Boží ľud
Priamy prenos
07:30
Na úmysel kňaza

10:00
✞ Dušan Gabčo
09:00
✞ Mária Mederyová
(1. výročie)
 • PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA V NAŠEJ FARNOSTI: Budúci víkend sa v našej farnosti bude konať Duchovná obnova. Pozvaným hosťom je páter Peter, SAC, ktorý tu bol spolu s bratom na ľudových misiách. Bližší program nájdete v rámci oznamov v tabuľke.
  ADORÁCIE budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00 a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  KRÍŽOVÉ CESTY budú nasledovne:
   Letanovce a Spišské Tomášovce:
    v piatok súkromné a v nedeľu o 14:00 (členovia ružencového bratstva)
   Arnutovce:
    v stredu o 17:30 (kňaz) a v nedeľu o 15:00 (členovia ružencového bratstva)
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: BRIGÁDA: v pondelok, utorok, štvrtok a piatok je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po svätej omši a chlapcov v sobotu o 10:30.
  BIBLICKÉ STRETNUTIE tento týždeň nebude.
  STRETNUTIE MANŽELOV A MLADÝCH tento týždeň nebude.
  ZVONČEK zo 11.2.:
   Letanovce: 341,95 €
   Spišské Tomášovce: 235,- €
   Arnutovce: 73,85 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi z Vikartoviec obetovali na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 70,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstu obetovala rodina Babičová na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 70,- €
   Arnutovce:
    Členovia ruže Eleny Pacigovej obetovali na kostol 100,- €
    Členovia ruže Anny Capákovej obetovali na kostol 100,- €
   Pán BOH ZAPLAŤ!
  Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA NA CHARITU.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    RUSNÁK, KACVINSKÝ, MARKO, NEUPAUER, KRAMAROVÁ, KUBIČÁROVÁ, PODOLINSKÝ, MATZ
    V sobotu ráno po svätej omši o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    FRANTIŠKA VALOVIČOVÁ, MÁRIA KUKUROVÁ, ĽUDMILA MICHNOVÁ, IVETA KUBALOVÁ, GEJZA PECHA z ulice Topoľovej 336
   ARNUTOVCE:
    RODINA ROXEROVÁ, KATARÍNA ZAVADOVÁ

 • Liturgické oznamy (11.02.2024)
  Liturgické oznamy (04.02.2024)
  Liturgické oznamy (28.01.2024)
  Liturgické oznamy (21.01.2024)