Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
19.03.
Jozef, manžel P.Márie
slávnosť
18:00
✞ Jozef Kubičár
(nedožitých 100 rokov)
14:00
✞ Milan Gabčo
(pohrebná)

17:00
Na úmysel kňaza
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Medériovú
Utorok
20.03.
Klaudia, muč.
féria
17:30
✞ Ján, Mária, Klára a Jaroslav Kacvinský
17:30
✞ František Vernarský
17:00
Za ružu Anny Pagáčovej
Streda
21.03.
Serapion
féria
07:00
Za rodinu Kubičárovú
18:00
✞ Ján a Martin
(deti a mládež)
Štvrtok
22.03.
Oktavián, biskup
féria
18:00
✞ Jozef Bartoš
(nedožitých 100 rokov)
18:00
Za zdravie pre Gizelu, Miroslava, Ľudovíta Gabča a za celú rodinu
Piatok
23.03.
Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
14:00
✞ Mária Kyseľová
(pohrebná)

17:30
✞ Anna a Ján Bajtoš
18:00
✞ Mária Antašová
(1. výročie)
Sobota
24.03.
Katarína Švédska
slávnosť
07:00
✞ Ján Šefčík
(nedožitých 100 rokov)
Nedeľa
25.03.
Zvestovanie Pána
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
08:00
✞ Agnesa Nemčíková

10:30
✞ Martin, Mária, Mária a Martin Slivka
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján
09:15
Poďakovanie za dožitých 70 rokov Jozefa Capáka
 • ADORÁCIE budú tento týždeň ako zvyčajne.
  KRÍŽOVÁ CESTA bude v piatok pol hodiny pred sv. omšou. Prosíme, aby sa jednotlivé zastavenia predmodlievali členovia ružencového bratstva. Na kvetnú nedeľu, keďže je zároveň DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA, bude krížová cesta o 14:00 hod. a budú sa ju predmodlievať deti (eRkári). V Sp. Tomášovciach bude KRÍŽOVÁ CESTA DEDINOU na Kvetnú nedeľu o 17:00 hod.
  ZMENA ČASU: V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, čo znamená, že o 02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hod. letného času.
  Prosíme mladých, ktorí majú záujem ísť v lete na duchovno-relaxačný pobyt do Medžugorja, aby sa prihlásili najneskôr do Veľkej noci. Je veľký záujem, takže uprednostníme tých, čo sa prihlásia skôr a zároveň tých, ktorí sa aj nejakým spôsobom angažujú v živote farnosti. Pobyt sa uskutoční v dňoch od 8. do 14. júla. Cena je 90,- € na osobu.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutia birmovancov ako zvyčajne.
  PREDVEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ bude v našej farnosti [u]v utorok 20.3.
   Od 12:30 do 13:15 spovedáme žiakov v škole
   Od 15:00 do 17:00 spovedáme ostatných.
  LETANOVCE: Na opravu fasády kostola bola vybratá firma Výškové práce, s.r.o. z Prešova. Oprava fasády by mala podľa zmluvy stáť 27 391,60 €.
  Dnešnú nedeľu je ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM.
  ZVONČEK z nedele 4.3.:
   Letanovce: 157,41 €
   Spišské Tomášovce: 110,- €
   Arnutovce: 33,09 €
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Členovia COOP jednoty obetovali na kostol 200,- €
   Spišské Tomášovce:
    Čenovia pohrebného spolku obetovali na faru 100,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
    Bohuznáma obetovala 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Ponuka práce na fare pre nezamestnaných (od 18 do 29 rokov a od 50 do 65 rokov)!!!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KUBIČÁR, BARTOŠ, NOVOTNÝ, PUKLUŠOVÁ, MAJERČÁK, NEMČÍK, BENDÍK, ŠARIŠSKÝ, URBAN, ČERNICKÝ, OLEJNÍK, ZEMANOVÁ
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JANA KUNOVÁ, TOMÁŠ STAŠIK, BEATA ŠKOVIROVÁ, MONIKA HAMRÁČKOVÁ, RADOSLAV PECHA Z SMREKOVEJ 386
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstvá hodlajú prijať:
   ARNUTOVCE:
    Lukáš Gazdura, syn Jaroslava a Aleny rodenej Šestákovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Košiciach a
    Mária Bačová, dcéra Jána a Márie rodenej Polákovej, narodená v Levoči, bývajúca toho času v Košiciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (11.03.2018)
  Liturgické oznamy (04.03.2018)
  Liturgické oznamy (25.02.2018)
  Liturgické oznamy (18.02.2018)