Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


7. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
29.05.
Maximín, biskup
féria
07:00
✞ Justína Kubalcová
(z ružencového bratstva)
17:00
✞ Stanislav, Apolónia a Mária
Utorok
30.05.
Félix I., pápež
féria
18:00
✞ Kamil Škabla
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Štefana Valuša
Streda
31.05.
Petronela, muč.
féria
18:00
Za uzdravenie vzťahu manželov
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jezerčákovú
Štvrtok
01.06.
Justín, muč.
spomienka
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Jakubčovú
18:00
Za tých, ktorí pomáhali pri prvom sv. prijímaní
Piatok
02.06.
Marcelín a Peter, muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
Za rodinu Kunovú
(55 rokov spoloč. života)
18:00
✞ Dezider Pecha
(1. výročie)
17:00
✞ Štefan, Mária, Václav, Anna, Magdaléna
Sobota
03.06.
Karol Lwanga a spol.
spomienka
07:00
✞ Ján, Terézia a Ján
07:30
Na úmysel kňaza
Nedeľa
04.06.
Kvirín, biskup a muč.
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
08:00
Za dobrodincov a pútnikov do Krakova

10:30
✞ Agnesa Bartošová
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Helena Findurová
09:15
Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu Polákovú
(50 rokov)
 • Adorácie budú tento týždeň len na prvý piatok.
  Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na speve Veni, Creator k Duchu Svätému, môže za obvyklých podmienok získať ÚPLNÉ ODPUSTKY.
  LETNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba za jednotu a za duchovné povolania.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne: Letanovce v stredu v skole deti, v piatok od 15:00 do sv. omše (dvaja kňazi) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (jeden kňaz), Sp. Tomášovce v utorok od 16:00 do sv. omše (dvaja kňazi) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (jeden kňaz), Arnutovce v stredu od 16:00 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
  ZVONČEK z nedele 14.05.:
   Letanovce: 157,11 €
   Spišské Tomášovce: 100,- €
   Arnutovce: 31,78 €
   Pán Boh zaplať!
  MILODARY:
   Letanovce:
    Bohuznámy obetoval na fasádu kostola 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 30,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Prosíme mladých alebo mužov, aby nám prišli v pondelok predpoludnia pomôcť s upratovaním dreva na fare. Začneme okolo 11.00 hod.
  Dnešnú nedeľu je ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    DUĽA, POLJAK, DUBOVINSKÁ, PEKARČÍK, PEKLANSKÁ, BENDIKOVÁ, VENGLIK, GAD
    V sobotu po svätej omši
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    PETER ŠPIC, ZUZANA LACUŠOVÁ, ONDREJ SEDLAK, JOZEF CVENGROŠ, ĽUDOVÍT PECHA Z TOPOĽOVEJ 340
   ARNUTOVCE:
  SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ:
   Matej Dorko, syn Jozefa a Dany rodenej Eckerovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
   Veronika Šlezáková, dcéra Mateja a Ivety rodenej Šutorovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (1x)

 • Liturgické oznamy (21.05.2017)
  Liturgické oznamy (14.05.2017)
  Liturgické oznamy (07.05.2017)
  Liturgické oznamy (30.04.2017)