Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


26. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
28.09.
Václav, muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Ján, Terézia a Ján
18:00
✞ Michal, Mária a Michal
Utorok
29.09.
Michal
sviatok
18:00
✞ Peter Barabas
(5 rokov od úmrtia)
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku
Streda
30.09.
Hieronym, kňaz a uč.C.
spomienka
07:00
✞ Anna, Anna, Jozef a Anton
18:00
✞ Katarína a Ján
(za účasti detí)
Štvrtok
01.10.
Terézia z Lisieux, panna, uč.C.
spomienka
15:00
Za ženícha a nevestu

18:00
✞ Anna Mačáková
(1. výročie)
18:00
✞ Ondrej a Vierka
Piatok
02.10.
Anjeli strážcovia
spomienka
17:00
✞ Tibor Olejník
(za účasti detí)
18:00
✞ Mária a Michal Bajtoš
(za účasti detí)
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Klaudiu
Sobota
03.10.
Dionýz Areopagita
féria
15:00
Za ženícha a nevestu
07:30
✞ Apolónia Paľúchová
Nedeľa
04.10.
František Assiský
27. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
08:00
✞ František Vernarský

10:30
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
09:15
✞ František, Ján, Mária, Milan Bendík
 • Dnes je SVETOVÝ DEŇ MIGRANTOV A UTEČENCOV. Myslíme v modlitbách aj na tento úmysel. Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
  Pozývame Vás k MODLITBE SV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER. Ruženec bude začínať vždy pol hodiny pred sv. omšou. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE bude na budúcu nedeľu 4.10. o 10:30 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v utorok, štvrtok a piatok po sv. omši. V utorok budem deti aj skúšať otázky a modlitby.
  Prvoprijímajúce deti a ich rodičov budeme spovedať nasledovne:
   Spišské Tomášovce: v sobotu od 8:00 do 9:30
   Letanovce: v sobotu od 9:45: 11:00
  SVIATOSŤ ZMIERENIA V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  ZVONČEK z nedele 20.9.:
   Letanovce: 116,52 €
   Spišské Tomášovce: 115,- €
   Arnutovce: 26,95 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA BOŽÍ HROB:
   Letanovce: 508,70 €
   Spišské Tomášovce: 210,- €
   Arnutovce: 51,- €
   Pán Boh zaplať!
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Dnešnú nedeľu sa koná Zbierka na novú strechu na škôlke.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    z rodiny ✞ Viktora Horvátha obetovali na kostol 50,- € a za zvonenie 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Richard Grom, syn Pavel a Pavlíny rodenej Meskovej, narodený v Zlatých Moravcich, bývajúci v Zlatých Moravciach a
   Lenka Pavlanská, dcéra Martina a Márie rodenej Toporcerovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (3x)

   Radoslav Pavlík, syn Jozefa a Ľudmily rodenej Valkovej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Žakovciach a
   Daniela Martinková, dcéra Štefana a Janky rodenej Petrekovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (3x)

   Lukáš Gábor, syn Ervína a Janky rodenej Pechovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
   Barbora Horváthová, dcéra Sergeja a Zuzany rodenej Kroščenovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (2x)

 • Liturgické oznamy (20.09.2020)
  Liturgické oznamy (13.09.2020)
  Liturgické oznamy (06.09.2020)
  Liturgické oznamy (30.08.2020)