Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


33. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
20.11.
Bazil, muč.
féria
07:00
✞ Kamil Škabla
Utorok
21.11.
Obetovanie P. Márie
spomienka
13:00
✞ Helena Pitoňáková
(pohrebná)
18:00
✞ Mária a Štefan
Streda
22.11.
Cecília, panna a muč.
spomienka
08:00
✞ Silvia
17:00
✞ Mária, Anton, Štefania, a rodičia
Štvrtok
23.11.
Klement I., pápež a muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
Na úmysel
18:00
✞ Andrea a Lukáš
Piatok
24.11.
Vietnamskí mučeníci
spomienka
19:30
Za ✞ rodičov a ostatných príbuzných
19:30
✞ František Vernarský
Sobota
25.11.
Katarína Alexandrijská, panna
ľubovoľná spomienka
16:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
26.11.
Silvester Guzzolini, opát
34. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za našu obec Letanovce

10:30
Poďakovanie za dožitých 60 rokov Jozefa
08:00
✞ Ondrej Mondel
(nedožitých 80 rokov)

10:30
Za Boží ľud
09:15
✞ Ondrej, Katarína a Eugen
 • ADORÁCIE budú nasledovne:
   Letanovce: vo štvrtok od svätej omše do piatku do svätej omše
   Spišské Tomášovce: vo štvrtok od svätej omše až do piatku svätej omše (čiže aj celú noc)
   Arnutovce: v stredu od 16:30 hod.
  STRETNUTIE MANŽELOV bude v sobotu 25.11.
  V piatok je DUCHOVNÁ OBNOVA (NIELEN) PRE BIRMOVANCOV, ktorá začína o 19:30 sv. omšou, bude pokračovať adoráciou a po nej sa rozdelíme do skupiniek na stretká. Téma duchovnej obnovy: Modlitba v každodennom živote.
  ZVONČEK z nedele 5.11.:
   Letanovce: 171,27 €
   Spišské Tomášovce: 126,- €
   Arnutovce: 55,86 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu ✞ Márie Vrončovej obetovali na kostol 200,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma na faru 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    TOPORCER, ŠKABLA, SLAVKOVSKÝ, PODOLINSKÝ, ŠOLTÍS, GREŠ, DÚĽA, POLJAK
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    FRANTIŠEK PAĽUCH, MARIÁN ŠULIK, ŠTEFAN POVEC, MAROŠ BUCHLA, FRANTIŠEK PECHA ZO SMREKOVEJ 369
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Letanovce:
    Róbert Vasko, syn Štefana a Márie rodenej Binekovej, narodený v Levoči, bývajúci v Dravciach a
    Alena Dubovinská, dcéra ✞ Milana a Heleny rodenej Kopnickej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (3x)

   Spišské Tomášovce:
    Maroš Žiga, syn Ivana a Boženy rodenej Pechovej, narodený v Spiškej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Jana Badžová, dcéra Mariána a Jany rodenej Krokovej, narodená v Košiciach, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x a 3x)

 • Liturgické oznamy (12.11.2017)
  Liturgické oznamy (05.11.2017)
  Liturgické oznamy (29.10.2017)
  Liturgické oznamy (22.10.2017)