Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
15.01.
Arnold Janssen
féria
07:00
✞ Hanka, Franta, rodičia. starí rodičia a súrodenci
Utorok
16.01.
Marcel I., pápež
féria
18:00
✞ Justína Kubalcová
(1. výročie)
18:00
✞ Jozef Šlejzák
(1. výročie)
Streda
17.01.
Anton, opát
spomienka
08:00
Na úmysel kňaza
(v škole)
18:00
Za zdravie a Bo6iu pomoc pre Elenu a jej rodinu
(deti a mládež)

Štvrtok
18.01.
Priska, muč.
féria
18:00
✞ Agnesa Nemčíková
18:00
✞ Emília, Michal a Jozef
Piatok
19.01.
Márius a spol., muč.
féria
17:00
✞ Magdaléna Puklušová
18:00
✞ z rodiny Jahodovej: Jozef, Mária a František
Sobota
20.01.
Fabián
ľubovoľná spomienka
07:00
Za uzdravenie vzťahu manželov
Nedeľa
21.01.
Agnesa, panna a muč.
3. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Eva Majerčáková
(1. výročie)

10:30
Za Boží ľud
08:00
Za Boží ľud

10:30
Poďakovanie za dožitých 50 rokov Anny Valušovej
09:15
✞ Cyril
 • Adorácie budú ako zvyčajne:
   Letanovce a Spišské Tomášovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
   Arnutovce: v stredu od 17:30 do sv. omše
  DUCHOVNÁ OBNOVA PRE BIRMOVANCOV bude v piatok 26. januára o 19:30 hod.
  V dňoch od 18. do 25. januára prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách
  ZVONČEK z nedele 31.12.:
   Letanovce: 196,15 €
   Spišské Tomášovce: 140,- €
   Arnutovce: 40,75 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu ✞ p. Biskupovej obetovali na kostol 100,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Traja králi obetovali na kostol 30,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na Strelník 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠUBA, PAVLANSKÁ, DRAVECKÝ, SNOPKO, KOSTELNÍK, GOČ, TURZAK, NEUPAUER
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ANNA OGURČÁKOVÁ, MICHAL BARTOŠ, MILAN PAĽUCH, SLAVOMÍRA GÁNOVSKÁ, SIDÓNIA PECHOVÁ ZO SMREKOVEJ 377
   ARNUTOVCE:

 • Liturgické oznamy (07.01.2018)
  Liturgické oznamy (31.12.2017)
  Liturgické oznamy (24.12.2017)
  Liturgické oznamy (17.12.2017)