Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.
 

Členovia

Letanovce

manFrantišek Mihálik
manDávid Mihálik
manRudolf Šterbák
manStanislav Gábor
manMilan Gabriš
womanAlena Mušutová

Spišské Tomášovce

manPeter Špic
womanZuzana Hricová
womanMonika Hamráčková
manSamuel Bendík

Arnutovce

manPeter Roxer
womanJanka Frankovičová
womanMonika Šmelková