Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos
Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.
 

Členovia

Letanovce

manMilan Gabriš
manStanislav Gábor
womanAnna Kubičárová
manJozef Neupauer
womanJanka Lörincová
manMichal Urban

Spišské Tomášovce

womanMonika Hamráčková
womanGabriela Kormančíková
womanĽubomíra Paľuchová
womanAnna Vallušová
manSamuel Bendík
womanFrantiška Petríková

Arnutovce

womanMonika Šmelková
manPeter Roxer
manMarián Bukšár