Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Tento rok obec Spišské Tomášovce oslávila 800 rokov od prvej písomnej zmienky o obci.

Začiatkom júna rodina Kolcúnová skrášlila okolie kríža na cintoríne v Spišských Tomášovciach.

Deti a mládež zo Spišských Tomášoviec v spolupráci so spevokolom Nádej Vás pozývajú na jasličkovú pobožnosť "Niečo sa chystá...".