Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

V nedeľu 30. septembra sa v našej farnosti konala 29. LUMENtúra spojená so spoznávaním našej prírody.

Milí veriaci, asi sa Vám už dostalo do uší, že v Spišských Tomášovciach sú snahy, aby boli samostatnou farnosťou, mali svoju faru a svojho farára. 

Tento rok obec Spišské Tomášovce oslávila 800 rokov od prvej písomnej zmienky o obci.

Začiatkom júna rodina Kolcúnová skrášlila okolie kríža na cintoríne v Spišských Tomášovciach.

Deti a mládež zo Spišských Tomášoviec v spolupráci so spevokolom Nádej Vás pozývajú na jasličkovú pobožnosť "Niečo sa chystá...".