Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

   Bratislava 17. februára (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať plnomocné odpustky.

Ponúkame vám brožúrku "Vystúpme na Pánov vrch". Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku.

Podporiť nás môžete prostrednictvom poukázania 2% z vašej dane z príjmu. Vyhlásenie nájdete vo vnútri článku.

Vážení priatelia a podporovatelia Katolíckej univerzity, každý, kto prečítal Exupéryho Malého princa vie, že „dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

Ak by niekto mal záujem prispieť na čísla účtov, uvádzame ich tu podľa ich účelu:

Od 1. januára do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné bohoslužby.

Keďže tento rok kvôli pandémii nebolo možné zorganizovať tradičný vianočný koncert nášho speváckeho zboru z Letanoviec, pripomeňte si predošlé koncerty krátkym zostrihom.

Všetkým Vám, drahí naši veriaci, želáme, aby Vás počas týchto sviatkov naplnila Božia milosť. Nech pri Betlehemskom dieťati nájdete opravdivú radosť, pokoj srdca a tiež Vám prajeme a vyprosujeme veľa zdravia.

Vaši kňazi Marián a Štefan