Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Milí veriaci, všetkým vám želáme a vyprosujeme milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, aby ste boli plní dôvery v zmŕtvychvstalého krista, nášho pána, ktorý je ten istý, včera, dnes a naveky. Verme jeho nesmiernej láske a moci a odovzdajme mu svoje životy.

Vaši kňazi Marián a Štefan

Obecný úrad v spolupráci s farským úradom Letanovce Vás srdečne pozývajú na slávnostný Veľkonočný koncert Maroša Banga s názvom Volám ťa, láska.

Veľkonočnú svätú spoveď tento rok začíname v našej farnosti 9.4.2019. Pozrite si rozpis svätých spovedí v okolí.

Aj tento rok nás na prvý sviatok vianočný potešili spevom a koledami členovia FS Olišavčan a speváckeho zboru.

V sobotu 24. novembra 2018 sa v našej farnosti konala akcia pod názvom Zastavme zlo z Istanbulu organizovaná Slovenským dohovorom za rodinu.

Dňa 26. augusta 2018 sa konal tradičný Deň Slovenských hôr na Kláštorisku v Slovenskom raji.

Náš farský kostol dostal počas júla a augusta novú fasádu. Foto v článku.

Milovaní bratia a sestry,
všetkým Vám zo srdca želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, aby Vás i Vaše rodiny Zmŕtvychvstalý Kristus naplnil pokojom, radosťou a láskou.

Vaši kňazi, Marián a Štefan