Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí.

Vaši kňazi


Tohtoročná odpustová slávnosť v Letanovciach sa niesla v duchu rozjímania a modlitby za zosnulých. Slávnostnú svätú omšu celebroval Vdp. Anton Červeň, ktorý nás svojou kázňou povzbudil.

Máme tu sviatok Všetkých svätých... Čas, kedy s láskou spomíname na naších zosnulých a uctíme si ich pamiatku horiacou sviečkou na hrobe.

Srdečne vás pozývame na diecéznu púť rodín v mimoriadnom Roku milosrdenstva a na sviatok sv. Jána Pavla II. do Svätyne Božieho milosrdenstva. Púť sa uskutoční 22.10.2016.

Dňa 15.10.2016 sa na Kláštorisku konala pietna spomienka za obete horských nešťastí v Slovenskom raji. Spomienka bola spojená so svätou omšou o 11.00 hodine.

Záznamy omší nielen z nášho farského kostola budeme zverejňovať na tomto našom farskom webe.

Dňa 21.08.2016 sa pri príležitosti oslavy Dňa Slovenských hôr konal aj evanjelizačný koncert skupiny Rieka života. Video záznam si môžete pozrieť v tomto článku.

Farnosť Letanovce a Obec Letanovce Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa slovenských hôr na Kláštorisku v Slovenskom raji.