Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Veľkonočnú svätú spoveď tento rok začíname v našej farnosti 9.4.2019. Pozrite si rozpis svätých spovedí v okolí.

Aj tento rok nás na prvý sviatok vianočný potešili spevom a koledami členovia FS Olišavčan a speváckeho zboru.

V sobotu 24. novembra 2018 sa v našej farnosti konala akcia pod názvom Zastavme zlo z Istanbulu organizovaná Slovenským dohovorom za rodinu.

Dňa 26. augusta 2018 sa konal tradičný Deň Slovenských hôr na Kláštorisku v Slovenskom raji.

Náš farský kostol dostal počas júla a augusta novú fasádu. Foto v článku.

Milovaní bratia a sestry,
všetkým Vám zo srdca želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, aby Vás i Vaše rodiny Zmŕtvychvstalý Kristus naplnil pokojom, radosťou a láskou.

Vaši kňazi, Marián a Štefan

 

Dnešnou Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň, ktorý vyvrcholí slávnosťou umučenia nášho Pána Ježiša Krista na Veľký piatok a jeho zmrtvychvstaním na Bielu sobotu.

Video z tohtoročnej koledy troch kráľov na sviatok Zjavenia Pána si môžte porieť vnútri článku.