Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

"Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia". Jeho chválou na slávnostnej svätej omši sme začali našu pravidelnú folklórnu slávnosť Pod Lipami. Foto zo slávnostnej svätej omše nájdete vo fotogalérii.