Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský pripravil pre rodiny na adventné obdobie Domácu liturgiu pri adventnom venci.

 Domáca liturgia pri adventnom venci