Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Všetkým Vám, drahí naši veriaci, želáme, aby Vás počas týchto sviatkov naplnila Božia milosť. Nech pri Betlehemskom dieťati nájdete opravdivú radosť, pokoj srdca a tiež Vám prajeme a vyprosujeme veľa zdravia.

Vaši kňazi Marián a Štefan