Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Keďže karanténne opatrenia sa zmierňujú a dovoľujú konať verejné sväté omše, aj v našej farnosti sa slávenie svätých omší postupne bude obnovovať. Samozrejme za splnenia hygienických nariadení.

Spôsob slávenia verejných liturgií ste si mohli vypočuť aj v piatkovej kázni.