Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Tu si môžete stiahnuť niekoľko pomôcok k prežívaniu Veľkej noci v rodine.

František Trstenský: Vznešenejšia cesta
Krížová cesta (za) chorých
Liturgia domácej cirkvi
Dokonalá ľútosť