Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Na sviatok Zvestovania Pána bude svätá omša opäť vysielaná naživo.