Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Z dôvodu karantény bude nedeľná svätá omša vysielaná naživo. Začíname už o 10.00 pobožnosťou krížovej cesty.

V prípade technických problémov bude po svätej omši zverejnený aspoň zvukový záznam.