Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Na druhý siatok vianočný po našej farnosti chodievajú "Stahove", ktorí prinášajú do naších domovov koledu o narodení Ježiška. Tohtoročná koleda vyzerala takto...


VideoVideo