Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Veľkonočnú svätú spoveď tento rok začíname v našej farnosti 9.4.2019. Pozrite si rozpis svätých spovedí v okolí.

Svätá spoveď pred Veľkou nocou