Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Všetkým Vám želáme a vyprosujeme požehnaný Nový rok.

Vaši kňazi Marián a Štefan